VANSKELIG: Når stillingen som
...
VANSKELIG: Når stillingen som områdearbeider er slått sammen med stillingen som forsamlingsleder, vil det være vanskelig for kvinner å søke på den, og stillingene burde vært lyst ut hver for seg, skriver Kenneth Fløistad Ellefsen. Bildet er fra NLMs generalforsamling i sommer. Foto: Tarjei Gilje
Diskriminering på uklare betingelser?
Del
Jeg er ikke kvinne, men hadde jeg vært det, ville jeg krevd at Hovedstyret eller regionstyret sa det rett til meg: 
Selv om du er den mest kvalifiserte, får du ikke stillingen, fordi du er ekskludert på grunnlag av et kriterium som ikke stod oppført i stillingsutlysningen.

NLM har over lengre tid lyst ut betydningsfulle stillinger i organisasjonen. Minst en av disse stillingene har vært en kombinasjonsstilling mellom forsamlingsleder og områdearbeider. For tiden er også stillingen som regionleder for NLM Midt-Norge lyst ut.

Ifølge Hovedstyrets retningslinjer fra 2012 og 2013 er stillingene som regionleder og forsamlingsleder/pastor stillinger som er «tillagt et særskilt lære- og hyrdeansvar» og skal utføres av menn.

Derfor diskrimineres kvinner fra å inneha disse stillingene innenfor organisasjonen, og HS har selv i sine uttalelser fra 2012 og 2013 gitt sin teologiske begrunnelse for hvordan denne diskrimineringen er bibelsk begrunnet.

Kombinasjonsstillingen av områdearbeider og forsamlingsleder er også en snodig hybrid; den ene er nemlig forbeholdt menn, men stillingen som områdearbeider er åpen for både menn og kvinner.

Når stillingen som områdearbeider er slått sammen med stillingen som forsamlingsleder, vil det være vanskelig for kvinner å søke på den, og stillingene burde vært lyst ut hver for seg.

Imidlertid sier ingen av utlysningstekstene at stillingene er forbeholdt menn og at det dermed bare er menn som kan søke på stillingene. At det forutsettes at søkere må ha gjort seg kjent med NLMs Verdidokument gir ikke mange signaler om at de utlyste stillingene er forbeholdt menn.

Utlysningstekstene åpner dermed opp for at både kvalifiserte menn og kvinner kan søke på stillingene, og kvinnelige søkere som oppfyller kvalifikasjonene er dermed å anse som reelle søkere, men ut fra HS sin veiledning er jo ikke kvinnene ansett å være kvalifiserte til disse stillingene.

Min tolkning er at siden standpunktet er kontroversielt, også innenfor organisasjonen, har man vel unngått å formulere kjønnskravet eksplisitt i stillingsutlysningene. Samtidig «vet jo alle» at regionstyrene og HS ikke vil ansette kvinner som regionledere eller forsamlingsledere/pastorer.

Dermed vil søknader fra kvinner bli luket ut fra søkerbunken før ansettelsesprosessen i det hele tatt settes i gang, men da ut fra en ikke uviktig stillingskvalifikasjon som ikke er omtalt i stillingsutlysningen.

Kvalifiserte kvinner vil ikke engang bli innkalt til intervju. Regionstyret og Hovedstyret, som er ansettelsesmyndighet, kan begrunne sitt avslag med at en mann oppfylte de forholdsvis vage kvalifikasjonene i større grad enn henne.

Jeg er ikke kvinne, men hadde jeg vært det, ville jeg krevd at Hovedstyret eller regionstyret sa det rett til meg: Selv om du er den mest kvalifiserte, får du ikke stillingen fordi du er ekskludert på grunnlag av et kriterium som ikke stod oppført i stillingsutlysningen.

Om jeg ville ha funnet meg i det, er en annen sak.