JØDER: «La oss lære av antikke
...
JØDER: «La oss lære av antikkens jøder! Bruk Bibelen! Gi den videre til neste generasjon! Arbeid utrettelig for bibelglede!» skriver Ole Andersen. Foto: Fotolia.com
La oss lære av jødene
Del
Gjennom kirkehistorien har jøder på Jesu tid ofte blitt brukt som skrekkeksempler. La oss kristne for alt i verden ikke gjøre som dem, har det blitt sagt. Men det er faktisk viktige områder hvor vi har all mulig grunn til nettopp å gjøre som dem!

For 2000 år siden gikk det en «bibelbølge» over store deler av det jødiske folk. Bøkene i Det gamle testamente ble lest og studert i en grad som burde gjøre kristne land som Norge og Danmark misunnelige.

Jødene var splittet opp i mange forskjellige grupper som var uenige om hvordan man skulle forstå Det gamle testamente. Men generelt mente alle grupper at utgangspunktet var Det gamle testamente. Fariseerne, esseerne, sadukkeerne og alminnelige jøder leste de bibelske skrifter. Bibelbølgen skylte inn over dem alle.

En hovedårsak til bibelbølgen var synagogen. På Jesu tid var det synagoger overalt hvor det var jøder. Og synagogens hovedformål var opplesningen av den jødiske bibel.

Historieskriveren Josefus, som levde kort tid etter Jesus, forteller i et både morsomt og opplysende sitat det følgende: «(Moses) tillot heller ikke noe påskudd for uvitenhet, men viste til loven som det fineste og nødvendigste oppdragelsesmiddel og befalte å høre den opplest ikke en enkelt gang eller to eller flere ganger, men hver uke å innstille alt annet arbeid og samles for å høre loven og lære den nøyaktig utenat» (Mod Apion 2,175).

Det samme sier Det nye testamente: «Moses har fra uminnelige tider hatt noen som forkynner ham i alle byer, og han blir opplest i synagogene hver sabbat.» (Apg 15:21).

Synagogene ga mange jøder en imponerende bibelkjennskap. Det nye testamente bevitner det. Her møter vi jøder hvis bønner og samtaler var gjennomsyret av Det gamle testamente.

Når Jesus talte, forutsatte han uten videre at tilhørerne kjente alle personene fra Det gamle testamente: Jonas, Dronningen fra landet i sør, Salomo, Noa, Lot, Abel, ja, selv den for de fleste kristne i dag ukjente Sakarja, som ble drept i templet. En høytstående etiopisk embetsmann som var ute og kjørte i vognen sin, satt i vognen og leste Jesaja. Og jødene i synagogen i Berøa «gransket skriftene daglig (!) for å se om alt stemte.»

Jesus og de første kristne gjorde ikke opp med bibelbølgen. Tvert imot! De fortsatte den. Gjennom hele livet brukte de Bibelen i alle mulige situasjoner.

La oss lære av antikkens jøder! Bruk Bibelen! Gi den videre til neste generasjon! Arbeid utrettelig for bibelglede!

La oss igjen sette i gang en bibelbølge!

jøder,kirken,kristne,gud,bibelen,historie,det gamle testamente,Det nye testamente,synagogen,moses,bønn,ole andersen,dansk ordet og israel