SKAPELSE: «Når Tveter bruker s
...
SKAPELSE: «Når Tveter bruker skapertroen som argument mot en vitenskapelig evolusjonslære, er dette både i strid med en historisk forståelse av skapelsesfortellingene i Bibelen og det er imot grunnreglene i naturvitenskapelig tenkning», skriver Arne Taxt. Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Gud skaper naturlig og ikke mirakuløst
Del
Jeg skulle ønske Tveter ville drøfte skapelsesteologi og ikke bare evolusjonslæren.

Når jeg blander meg inn i en debatt mellom professorene Tveter og Giske er det fordi jeg tror Giske ikke vil ha noe imot teologisk støtte i debatten med Tveter. For Tveter bruker såkalte «intelligente årsaker» , som betyr «mirakuløs skapelse», som argument mot evolusjonslæren. At Gud skaper mirakuløst, er en bokstavelig og fundamentalistisk misforståelse av skapelsesfortellingen. Det kan påvises historisk-teologisk, men ikke her. Bevegelsen «Intelligent design» er et stykke amerikansk fundamentalisme, som ikke forstår skapelsesfortellingene rett.

Tveter nevner i sitt innlegg 01.08.18 åtte punkter med kompliserte prosesser, som han åpenbart mener bare kan forklares med Guds mirakuløse skapelse. Han bruker dermed mirakuløs skapertro som et argument mot evolusjonslæren. Men kristen skapertro går ut på at Gud er opphavet til- og den som står bak hele skaperverket. Bibelsk skapertroen er i sitt vesen primært en tillit til at Gud har skapt meg og alle mennesker og all natur. Den forteller at og hvorfor Gud skaper, men egentlig ikke hvorledes det skjer. Bibelsk skapertro har imidlertid helt fra begynnelsen vært kombinert med menneskenes varierende forståelse av den verden og den natur vi lever i – slik en også ser det i skapelsesfortellingene i Bibelen.

I vår tid er naturvitenskap vår sikre kilde til informasjon om hvorledes verden og naturen er blitt til og fungerer. Da kristne naturvitenskapsmenn i sin til skapte den naturvitenskapelige metoden, var det nettopp for at skapertroen «måtte settes i parentes» når en skulle forske naturvitenskapelig. Ellers ville skapertroen konkurrere ut enhver naturvitenskapelig oppfatning av hvorledes et naturfenomen var blitt til – både på 1600-tallet og tydeligvis også for mange skapelses-fundamentalister i vår tid. Naturvitenskap vil derfor ikke vite av noen skapertro eller noen metafysiske oppfattelser av verden og naturen i det hele tatt.

Når Tveter bruker skapertroen som argument mot en vitenskapelig evolusjonslære, er dette både i strid med en historisk forståelse av skapelsesfortellingene i Bibelen og det er imot grunnreglene i naturvitenskapelig tenkning. Men så er da heller ikke Intelligent design naturvitenskap. De bruker bare naturvitenskapelige synspunkter så lenge det tjener en mirakuløs skapertro, for eksempel til å utfordre svakheter i evolusjonslæren, som Tveter gjør i de åtte punktene i sin artikkel. Men når «intelligent design og intelligent aktivitet» (mirakuløs skapertro) skal påvises positivt, brukes en «gudelig metode», som erstatter den vitenskapelige hypotesen med Guds mirakuløse skapelse – helt i strid med grunnleggende, naturvitenskapelige regler.

Tveters artikkel har overskriften «Et mer komplett syn på livets store mysterium». Det er alvorlig ment fra min side når jeg mener at «en komplett misforståelse» dessverre hadde vært et bedre ord. Jeg skulle ønske Tveter ville drøfte skapelsesteologi og ikke bare evolusjonslæren.

paywall