DEBATT: «I motsetning til Oase
...
DEBATT: «I motsetning til Oase-ledelsen tror jeg Ole Paus er en ærlig, redelig sjel, som på sin måte fremstår som den han er», skriver Bernhard Sunde, Fogn. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
«Tro» - hva er det?
Del
Det er Gud som må gi oss troen (Ef 2,8). For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

Med bakgrunn i Dagens intervju av Ole Paus ble «Troen» løftet frem som det altomfattende. Da tennes umiddelbart trangen til å få klarhet i hva denne «troen» som her løftes frem går ut på.

Interjuvet av Paus har vel mere sin bakgrunn i den oppsiktsvekkende konsertopptreden i Oase-opplegget, enn på grunn av Ole Paus som kjendis og samfunnsengasjert vise- og tekstkunstner. Dette intervjuet forteller mer om Oase-bevegelsen som gir seg ut for å være en inspirasjons- og fornyelsesbevegelse for kristenfolket i Norge på luthersk grunn, enn om Ole Paus.

Slagordet «Bli fylt av Ånden» har vært og er Oases grunnleggende budskap. Hva kan Oaseledelsen vente av «Åndsfylde» ved Ole Paus’ kjente repertoar, som går fra «Hvem faen vil til Shetland» til «O Helga natt». I motsetning til Oase-ledelsen tror jeg Ole Paus er en ærlig, redelig sjel, som på sin måte fremstår som den han er. Ole Paus er klar, og begrunner sin tro på noe som er større enn seg selv, hva han tror, sies ingenting om. Han uttrykker sterkt:

«Hvis jeg ikke hadde hatt troen, ville jeg ikke hatt noen ting».

Som den tekstkunstner han er, synes jeg hans forklaring på hva troen er for ham, «mere klamring», er et særdeles godt utrykk på hva troen egentlig er. Troen er med andre ord to tomme hender som klamrer seg til noe, det avgjørende er hva en klamrer seg til.

Mennesket fikk en spesiell plass i Guds skaperverk, der Gud skapte menneske i sitt bilde, og blåster «livets ånde» inn i det, og derved «ble mennesket til en levende sjel». Gud meddelte mennesket et pust av sitt eget liv. Selv om legeme skriver seg fra jorden, har det sitt liv og sin sjel fra Gud. (1 Mos 2,7).

Mennesket er skapt i samfunn med Gud. Vi kjenner til hvordan dette naturlige samfunn med Gud ble brutt av synden, og siden gjenopprettet i Jesus Kristus. Gud har nedlagt evigheten i alle menneskers hjerte, slik at vi har en sjel som er på søk etter tilfredshet, det betyr at vi har en form for religiøs sans som stadig er på søk etter fred med Gud (Fork 3,11).

Det katastrofale i denne religiøsitet er at djevelen har hele kontrollen i denne gjerning. Derfor er det viktig å vite forskjell på religiøsitet (som er menneskets vei til Gud) og kristendom (som er Guds vei til menneske).

Derfor har Gud gjenopprettet forbindelsen mellom Gud og menneske gjennom troens opphavsmann og fullender Jesus Kristus (Hebr, 12,2). Bibelen skiller mellom død og levende tro. Leser vi om Nikodemus i Joh 3,1-10, ser vi at han kom til Jesus i en død tro, da Jesus sa til ham «Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike».

Så har vi også skriftens klare vitnesbyrd på en levende tro, i Matt 16,13-17, der disiplene får spørsmål hvem Jesus er, der Peter sier rett ut: «du er Messias den levende Guds sønn», der Jesus bekrefter at denne «tro» er åpenbart ham fra Gud.

Hva er Tro? Levende tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser ( Hebr 11,1-2). Med andre ord, en tro som tror på tross av det en ser og vet, fordi den har sin overbevisning i det Gud har sagt. Det er avgjørende å komme til sannhets erkjennelse, at Gud ikke bare har gjort frelsen ferdig for oss – uten for oss – ved Jesus Kristus. Han må gjøre alt i oss, også når det er spørsmål om å bli omvendt og komme til tro. Det er Gud som må omvende oss! (Jer, 31,18).

Det er Gud som må gi oss troen. Ef 2,8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

debatt,dagensdebatt.no,dagens debatt,ole paus,oase,kristendom,tro,jesus,bibelen,bernhard sunde