BRUNSTAD: «Jeg er ikke interes
...
BRUNSTAD: «Jeg er ikke interessert i å ødelegge for OCC sin drift. Innlegget jeg skrev var heller ikke ment for å stille spørsmål ved BCC, men snarere NLM sitt valg av sted å ha sin generalforsamling på» skriver Basim Gullord Ali. På bildet ser vi fasaden på Oslofjord Convention Center avbildet under NLMs generalforsamling. Foto: Tarjei Gilje
Svar til BCC og presisering av spørsmål til NLM
Del
I denne saken opplever at det å leie OCC blir en dobbeltkommunikasjon som ikke gagner NLM.

Jeg forstår at det å antyde at dere er en sekt, gir et veldig uheldig stigma, og det er ikke hva jeg har ønsket med innlegget mitt. Det vil jeg be BCC (Brunstad Christian Church), og alle som føler seg rammet av dette om tilgivelse for! Det er flott at styreleder Nilsen i BCC har lagt ved hvor man kan finne mer om læren til BCC.

Jeg er ikke interessert i å ødelegge for OCC sin drift. Innlegget jeg skrev var heller ikke ment for å stille spørsmål ved BCC, men snarere NLM sitt valg av sted å ha sin generalforsamling på.

Jeg vet ikke alt om læren BCC fører, noe jeg kan gjerne lese mer om. Men jeg vet nok til å si at den er, slik jeg ser det, særdeles problematisk på en del områder. Hensikten med innlegget har ikke vært å gå inn på lærespørsmål hos BCC.

Ønsket er å belyse hvordan det, ut ifra mitt skjønn, blir særdeles problematisk at NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband) bruker OCC (Oslofjord Convention Center) som sted for sin generalforsamling.

Det var kanskje noe utydelig av meg å hevde at NLM støtter BCC med millioner av kroner ved å bruke OCC. Samtidig er det ganske åpenlyst at OCC og BCC er såpass sterkt knyttet sammen, at det indirekte vil støtte BCC kraftig.

Slik jeg har skjønt det, er det lite kontroversielt å si at det aldri har på noen måte vært aktuelt å samarbeide med hverandre - verken for NLM og BCC. Det som blir problemet for meg blir å forstå hvordan NLM, ved å leie OCC, kan legge igjen så mye ressurser, og da indirekte både gir økonomisk støtte og kredibilitet til et trossamfunn de læremessig har fundamentale uenigheter med.

Dette er det jeg synes blir særdeles problematisk, og det er dette jeg ønsker å stille spørsmål ved til NLM.

Ønsket mitt er at man i kristne sammenhenger, tør å stille seg spørsmålet om man indirekte kan støtte trossamfunn man av klare teologiske grunner har funnet ut at man ikke kan stå sammen med. Siden jeg selv hører til NLM, ønsker jeg en åpen samtale rundt nettopp dette.

Jeg vil påstå at NLM står støtt på mange områder. Spørsmålene jeg stiller er ikke for å lete etter noe å sette NLM i dårlig lys for. I denne saken opplever at det å leie OCC blir en dobbeltkommunikasjon som ikke gagner NLM, og derfor stiller jeg spørsmålene jeg her har gjort.

Saker som denne burde i større grad være oppe til åpen samtale, da alle valg vi gjør kommuniserer et budskap. Så må vi som misjonsorganisasjon ha som vårt mål og vår bønn at vi i alle valg skal få vitne om Jesus, til Guds ære.

Hvis NLM ikke svarer på denne, kommer jeg helle ikke til å presse på å få noe svar i denne saken. Samtidig tror jeg spørsmålene jeg stiller er noe flere undres over, og behovet for svar vil flere enn meg kjenne på.

brunstad christian church,nlm,norsk lutehrsk misjonsssamband,basim gullord ali,debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,norsk luthersk misjonssamband,misjonssambandet,oslofjord convention center,nlmgf18