Illustrasjonsfoto: fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Foto: fotolia.com
Frelsen kommer fra jødene
Del
Jeg står i takknemlighetsgjeld til jødene, for Guds Ord som er gitt oss i de hellige skrifter, både i Det gamle og Det nye testamente.

De menneskelige redskaper som Israels Gud har brukt til å åpenbare sin vilje for alle mennesker, var jøder. GT er jødenes «bibel» og NT er gitt oss via de første Messiastroende jøder, apostlene og apostlenes nære medarbeidere.

Jeg står i takknemlighetsgjeld til jødene, for den kristne menighets historie stammer fra jødene. Vi som er «hedningekristne» er ifølge Rom 11,16-24 ville oljekvister som er kommet inn på deres «oljetre». Uten de jødiske røtter eksisterer ingen kristen menighet!

 

«Israel har full rett til å beskytte sine grenser, forsvare sine innbyggere og hindre ulovlig infiltrering inn i sitt...

Publisert av Dagen   28. mars 2018

 

Men det er to mørke skygger gjennom historien:

- Jødenes hardhet og motstand mot evangeliet. «Han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot ham.» Det er fortsatt underlig at dette folket, som er utvalgt av Gud, ikke ser at alle løftene gjennom Skriften peker på Jesus Kristus.

- Vår skammelige behandling av dette folk gjennom historien. Vi skulle vært fylt av ydmykhet i forhold til Guds utvalgte folk. I stedet har jødene vært utsatt for ekstreme beskyldninger og den mest grusomme behandling. Også i Norge har vi en lite ærefull historie både i gammel og nyere tid, hvordan vi har behandlet representanter for dette folk.

Alle må få høre evangeliet om syndenes forlatelse for Jesu skyld! Uten evangeliet, ingen frelse hverken for jøde eller hedning. Apostelen Paulus gråter over sitt eget folk, at de må bli frelst (Rom 12). Han sier både om dem og om oss:

Troen kommer av forkynnelsen! Derfor må de få høre evangeliet, også i dag. I denne sammenheng finnes det bare et folk. Troen på Jesus Kristus gjør oss alle til sanne «Abrahams barn».

Gud har ikke endelig forkastet sitt folk. (Rom 11) Han vil på nytt åpenbare seg til frelse for dette folket. Når det gjelder selve tidspunkt for denne store vekkelsen, kan det være ulike synspunkter blant Guds folk. For meg er det også mange uavklarte spørsmål i forhold til jødenes videre rolle i den siste tid.

Men når det gjelder jødenes «masseomvendelse», så ser det for meg ut til å være tre «faktorer» som Bibelen knytter til denne hendelsen:

1.«Hedningenes fylde» skal første komme inn, og så skal «hele Israel bli frelst» (Rom 11,25-26). Det er en tydelig sammenheng mellom verdensmisjon og jødemisjon. Vi fremskynder jødenes omvendelse, også ved å gi evangeliet til folkeslagene.

2. Jødene «store» omvendelse knyttes i Skriften til deres hjemkomst til sitt eget land (Esek. 36,24-28). Dette er en av grunnene til at kristne gleder seg over at jødene har fått tilbake sitt hjemland.

3. Jødenes frelse knyttes til deres trengsel. Den ondsinnede motstand mot Israels land og folk vil Gud bruke positivt slik at de vil rope til Herren om hjelp og frelse og «se opp til meg som de har gjennomstunget» (Sak 12,9-10).

thor fremmegård,jødene,kristendom,jødedom,gud,jesus,jesus kristus,abraham,messianske jøder,det nye testamentet,det gamle testamentet,bibelen,paulus