Ateisme er basert på tro
Del
I en lederartikkel i Dagen skrives det om den hatefulle, religiøse intoleransen som er utbredt i muslimske land. I den forbindelse omtales ateister som ikke troende.

Jeg er like forundret hver gang ateister og andre fremstiller ateisme som ikke-tro. Det burde jo være innlysende at det å hevde at der ikke finnes noen Gud nødvendigvis må bygge på tro. I mange sammenhenger har jeg prøvd å få aksept for denne elementære erkjennelsen, men av grunner som ikke er redegjort for, fortsetter både ateister og andre å omtale den ateistiske trosposisjon som ikke-tro.

Vi mennesker baserer mange valg her i verden på hva vi tror, rett og slett fordi det er mange ting vi simpelthen ikke kan ha sikker viten om. Det har for eksempel vært sagt at en mor kan være helt sikker på sitt morskap, men i lange tider har det ikke alltid vært mulig å være sikker på et farskap. Folk har allikevel basert sine liv på en antagelse om at man er far til familiens barn, med større eller mindre grad av sikkerhet. Selv ateister tar vel ikke gentest av alle sine barn for å få sikker viten.

Eventuelt har man latt være å ta stilling et slikt spørsmål. Men idet man har «landet» på et standpunkt har det, inntil blodprøver ble tatt i bruk, vært slik at holdningen i større eller mindre grad har vært basert på tro.

At man ikke tror at der finnes noen Gud, til tross for de indisier som foreligger, (som for eksempel Bibelens forutsigelser), betyr at man har valgt å tro på noe annet, (som ikke kan bevises under de rådende forhold). Jeg vil derfor hevde at ateisme er en trosposisjon og jeg utfordrer det akademiske miljø, både her i landet og andre steder, å bevise at denne påstanden er feil.

 

TROSFRIHET: Også vi som tror har et ansvar for å stå opp for religionsfriheten til de som ikke tror, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen.

Posted by Dagen on  12. februar 2018 

ateisme,tro,livssyn,leder,terje berentsen,bibelen,ateister