Åpen folkekirke og bibeltolkning
Del
Ikke noe sted kan det påvises at Skriften åpner for surrogat-seksual-samliv med samme kjønn.

Dagens kronikk 24. januar skrevet av leder i Åpen folkekirke, Gard Sandaker-Nielsen og leder i Kirkerådet og styremedlem i Åpen folkekirke, Kristin Gunleiksrud Raaum er et iherdig og langt forsøk på å få Bibelen til å åpne for intimt samliv og surrogat-ekteskap mellom samme kjønn. Men jeg kan ikke se de har lykkes med forsøket.

De har rett i at Bibelen viser til ulike former for ekteskap, dette av ulike grunner. Men de kan ikke påvise noe sted der det åpnes opp for surrogat-ekteskap mellom samme kjønn. Tvert imot. Gjennom hele Bibelen blir det gjort klart at surrogat-sex og intimt samliv mellom personer av samme kjønn er imot Guds vilje, det er umoral og skammelig.

I Romerbrevet 1 viser apostelen Paulus til at kvinner gir seg over til intimt samliv med kvinner, og at menn blir opptent i sine lyster etter hverandre. Apostelen gjør klart at dette er imot naturen og Guds vilje. Det er skammelig utukt og vil skade mennesket selv.

Det er også ord i NT som viser at det er mulig å få hjelp ut av samlivsformer med samme kjønn. Og det er skriftord som taler til menneskets egen vilje om å avslutte slikt samliv. Det er viktig å understreke slike ord og bruke dem i veiledningen av mennesker som sliter med følelser og lyster.

Jesus Kristus er tydelig på hvordan Gud fra begynnelsen skapte mann og kvinne, Gud innstiftet ekteskapet, og Jesus legger vekt på at barna må få komme til ham (Matt 19). Om personer som ikke vil eller kan leve i ekteskap blir det brukt et gresk ord, «evnukk».

Men det åpnes ikke for å bruke slike ord av Jesus til forsvar for at «evnukker» skal kunne velge surrogat-seksual-samliv med samme kjønn. Heller ikke kan kjærlighetsbudet eller andre ord i Skriften om kjærlighet brukes imot det sjette budet i de ti Guds bud. Kjærlighetsbudet sammenfatter og bekrefter de ti Guds bud.

Vi må legge vekt på Jesu ord om at Gud fra begynnelsen skapte mann og kvinne. Ikke noe sted kan det påvises at Skriften åpner for surrogat-seksual-samliv med samme kjønn. Overalt bekrefter Bibelen skaperordningen og det naturlige seksualliv mellom ulike kjønn.

debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,norvald yri,kristin gunleiksrud raaum,åpen folkekirke,gard realf sandaker-nielsen,kirkerådet,ekteskap,bibelen,homofili