Programfestet: KrF har program
...
Programfestet: KrF har programfestet at dagens abortlov bør erstattes av en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske, skriver Olaug Bollestad. Illustrasjonsfoto: Fotolia
Vil Frp endre abortloven?
Del
KrF mener stortingsflertallet på et altfor tynt grunnlag godkjente tvillingabort i Norge tidligere i år. Vi vil ha omkamp for tvillingene i mors liv!

Da loven om svangerskaps­avbrudd ble vedtatt for 40 år siden, var det ikke mulig å utføre et inngrep hvor man tar abort på ett av to eller to av tre av barna i mors liv. Derfor ble tvillingabort ikke omtalt spesifikt i lovgivningen. Da det ble klart at regjeringen ikke ville sende en lovsak til Stortinget for å få belyst saken i sin helhet, løftet KrF og Senterpartiet saken inn for den lovgivende forsamling. I representantforslaget ba vi regjeringen om å fremme et forslag om endring av lov om svangerskapsavbrudd der det presiseres at fosterreduksjon ikke skal være tillatt i Norge.

Les også: Stikker nål inn i hjertet til det ene barnet

Da Stortinget diskuterte tvilling­abort tidligere i år, var blant annet Frp tydelig på at selvbestemt abort er en viktig rettighet gitt til kvinnene. De mente ikke det var behov for å slå fast at fosterreduksjon ikke er tillatt i Norge, og de ville ikke at loven om selvbestemt abort skulle endres.

I dag er norsk praksis at ett eller flere friske fostre kan «reduseres bort», selv om dette kan skade også andre fostre inne i magen. ­Regjeringen mener dette er en helt åpenbar konsekvens av retten til selvbestemt abort. Det er KrF uenig i. Det er en viktig medisinsk forskjell mellom selvbestemt abort før uke 12 og tvillingabort, først og fremst fordi avslutningen av det ene fosterets liv også innebærer risiko for det andre fosterets eller de andre fostrenes liv og helse. Vi mener det er svært bekymringsverdig at Norge med dette vedtaket har gått helt i front når det gjelder liberal lovgivning i forhold til tvillingabort.

KrF har programfestet at dagens abortlov bør erstattes av en lov som sikrer livsrett for ufødt liv og tydeliggjør fosterets egenverdi som menneske. Dette vet vi vil være vanskelig å få gjennom i dagens politiske situasjon. Men flere er enige i at siden loven har eksistert tilnærmet uendret siden den kom, er det nå på høy tid med en aktualisert debatt om abortl­oven og dens funksjon i vår tid, som tar til etterretning den medisinske og teknologiske utviklingen.

Tvillingabort er bare et eksempel på at denne utviklingen skaper nye dilemmaer som ikke fantes da abortloven ble vedtatt.

Jeg vil derfor utfordre Frp: Vil Fremskrittspartiet bli med og vurdere endringer i abortloven ?

Les også:

 

tvillingabort,tvillinger,gravid,foster,barn,abort,krf,frp,olaug bollestad,politikk,svangerskap,stortinget,sp,fosterreduksjon,abortloven