Skjermdump: Twitter
Skjermdump: Twitter
Ledende apologet om forsoningen på sosiale medier
Del
I dag trenger vi en frimodig, allsidig og kreativ bruk av vår tids mange mediemuligheter – i Luthers ånd.

Forkynnelsen av Kristus alene, nåden alene og troen alene stod sentralt i reformasjonen . Denne gjenoppdagelsen av evangeliet fikk svært stor utbredelse takket være Martin Luthers bevisste bruk av boktrykkerkunsten. I dag trenger vi en frimodig, allsidig og kreativ bruk av vår tids mange mediemuligheter – i Luthers ånd.

Et fremragende eksempel på slik mediebruk finner vi hos den kjente teologen og filosofen William (Bill) Lane Craig , Han er nå blitt en ledende evangelikal apologet globalt, ikke minst på grunn av den strategiske bruken av en sentral nettside sammen med Youtube og Facebook.

Den aktuelle statistikken for denne mediesatsingen er oppsiktsvekkende. Først og fremst oppsøker hundretusenvis verden over hver måned nettsiden www.reasonablefaith.org. Youtube-kanalen Drcraigvideos har oppnådd to millioner årlige seere, mens Facebook-siden @reasonablefaithorg nå har passert 550.000 likes.

Dessuten peker alle tallene oppover. Bill Craig er mest kjent for sine argumenter for Gud som Skaper og for Jesu oppstandelses troverdighet. Han hevder at Gud som Skaper best forklarer universets opphav, ikke minst i lys av Big Bang-teoriens vekt på en absolutt begynnelse. Sammen med andre gudsargumenter, synliggjør dette at det gir mening å tro på Guds eksistens.

Videre hevder Craig at det vi faktisk vet historisk om Jesu død og oppstandelse, gjør at alle alternative forklaringer faller på egen urimelighet. Vi blir stående igjen med én mulig forklaring: Gud oppreiste Jesus fra de døde. Siden det altså finnes gode argumenter for Guds eksistens, må vi ta denne bibelske forklaringen på fullt alvor.

Men siden ett år tilbake har Craig i sin forskning fokusert på de første påskehendelsenes teologiske betydning. Han hevder at evangelikale forkynnere, teologer og apologeter over lengre tid har forsømt å arbeide apologetisk med den bibelske læren om Jesu stedfortredende forsoningsgjerning på korset.

Hver uke gir Craig glimt fra dette pågående forskningsarbeidet på Youtube-kanalen ReasonableFaithOrg. Her kan tre korte eksempler nevnes. For det første gir læren om stedfortredende soning mening ut fra Guds hellighet og Guds hellige lov.

For det andre er prinsippet om en stedfortreder kjent i juridisk tenkning. For det tredje gir det mening å bekjenne at vår synd og skyld ble ­tilregnet Jesus Kristus.

Denne respektfulle utforskingen av forsoningen synliggjør at vi kan fastholde «korsets evangelium» med frimodighet: Samtidig åpner dette for en enda dypere undring i møte med forsoningens mysterium.

debatt,dagens debatt,dagensdebatt.no,dagensdebatt,meninger,martin luther,reformasjonen,forkynnelse,forkynnelsen,forsoning,forsoningen,apologet,apologetikk,sosiale medier,i fokus,lars dahle,damaris norge,nla mediehøgskolen gimlekollen,nla mediehøgskolen,william lane craig,youtube,reasonable faith,big bang,gud,jesus,trosforsvar