Perspektiv mellom påske og pinse
Del
Himmelfart gir oss himmelsk perspektiv på tingene.

To av de aller viktigste hendelsene i menneskehetens historie må vel være den påsken da Jesus døde og stod opp, og pinsedagen da Ånden ble utgytt og menigheten født. Mellom disse to bautahendelsene kommer Kristi Himmelfart 40 dager etter påskedagen og 10 dager før pinsedagen. Men selv om denne dagen i de fleste kristnes bevissthet blekner i forhold til påske og pinse, så er den vel verd et studium! Kristi Himmelfart gir oss himmelsk perspektiv på tingene. Her er noen perspektiver på Kristi Himmelfart som har oppmuntret og utfordret meg denne uken:

Om vi ser på Jesu frelsesgjerning i et litt lengre tidsperspektiv enn bare hans dødsøyeblikk på korset, så kan Guds frelsesplan beskrives som to trinn ned og deretter to trinn opp igjen. Først trinn ned er inkarnasjonen. Jesus ble menneske og tok på seg en tjeners skikkelse. Neste trinn ned er hans død. Han ble lydig inntil døden på korset. Tredje trinn er at han stod opp igjen, og siste trinn opp er hans himmelfart for igjen å sitte på tronen i himmelen. Ergo: Kristi himmelfart er ikke bare en spektakulær hendelse, et mirakel eller en dag da Jesus gav oss et utfordrende budskap. Kristi himmelfart er en integrert del av Jesu frelsesverk!

LES: Hva gjør Jesus i himmelen?

De fleste av oss er kjent med tanken om at vi var i Jesus da han døde for oss. Han døde, derfor er vi alle døde. Vi er døpt til hans død og vi identifiserer oss med hans død. Hans død var vår død. På samme måte identifiserer vi oss med hans oppstandelse fra de døde. Vi stod opp sammen med Jesus. Vi er oppreist med ham for å leve et nytt liv. Da han stod opp, så stod vi opp! Vi lever ikke lenger selv, men Jesus lever i oss.

Men samme tankegang skulle vi ha om Jesu himmelfart! Vi var i ham da han fór opp til himmelen! Vi kan identifisere oss med Kristi himmelfart på samme måte som vi gjør det med hans død og oppstandelse. Derfor sier Bibelen at vi nå sitter i himmelen med ham! Tenk at vi ikke bare har blitt renset fra våre synder ved hans død, men vi har fått liv ved hans oppstandelse og vi er satt i himmelen med ham , ved hans himmelfart! Hvilket perspektiv det gir på livet! Hvilken åndelig autoritet det gir oss! Hvilket utgangspunkt vi nå har!

Kristi Himmelfart er dagen for misjonsbefalingen. Det er dagen da Jesus viser at frelsen gjelder alle - hele verden og hele menneskeheten. Ingen andre dager utfordrer måten vi lever våre liv på slik Kristi Himmelfart gjør! Hvis jeg er en disippel så er jeg også en utsendt misjonær. Man kan bli svett av mindre oppdrag enn misjonsbefalingen! Men jeg finner stor trøst og oppmuntring i de siste tre perspektiver på Kristi Himmelfart:

Jesus sa at det var til det beste for oss at han gikk bort, fordi han da kunne sende oss Den hellige ånd. Dette må være historiens største spillerinnbytte. Jesus setter seg på benken i himmelen, men sender Den Hellige Ånd ut på banen. Kristi Himmelfart er klarsignalet for at profetiene om at Ånden skal utgydes over alle mennesker kan oppfylles. Og vi får kraft av den allestedsnærværende Ånd til å være vitner til jordens ender!

Kristi Himmelfart markerer starten på Jesu forbønnstjeneste. Tenk at Jesus går i forbønn for oss! Om vi ikke skulle ha noen som faktisk ber for oss, vår tjeneste og vår vandring, så er ett sikkert: Jesus er vår trofaste forbeder!

LES: Det uhellige ekteskapet

Det er også interessant å se at Jesu forbønnstjeneste i det himmelske starter ved han han forsvinner. Jesus fordufter fra folkene rundt seg. Er det kanskje slik for alle sanne forbedere, at forbønnstjenesten deres først starter når de vet å trekke seg unna? Måtte det bli mange forsvinningsnummer fra landets forbedere. Gå inn til din Far i det skjulte, så skal han lønne deg i det synlige.

Kristi Himmelfart er en voldsom profeti! For på samme måte som han dro herfra slik skal han komme tilbake. Han forsvant i en sky som skjulte ham for deres øyne, og han skal komme tilbake på skyen og hvert øye skal se ham. Han dro fra Oljeberget, og han skal igjen sette sin fot på Oljeberget og kløve hele fjellkjeden så vann fra Middelhavet renner over i Dødehavet og fyller det med levende fisk. Dette gir oss litt perspektiv!

himmelen,perspektiv,pinse,jesus,gud,fødsel,menighet,pinsen,helligdag,frelse,kristi himmelfartsdag,den hellige ånd