INVOLVERT: Vi har en viktig ro
...
INVOLVERT: Vi har en viktig rolle å spille fordi vi er samfunnets lys og salt. Legg merke til at salt, må være i kontakt med kjøtt for å være effektivt. Vi må være involvert der vi jobber og bor og berøre livene til de som er rundt oss, skriver Sigmund T. Kristoffersen. 
 Foto: Yay Images
Vi kan påvirke samfunnet ved å være lys og salt i verden
Del
Som kristne skal vi være konserveringsmidler og ha en positiv innflytelse og påvirkning i samfunnet.

Det er for tiden høy temperatur og sterke meninger i spørsmål om kirkelig vigsel av likekjønnede . Vi merker også en mer og mer lunken holdning til kristen tro og til kristne verdier i samfunnet. Mange kristne er bekymret for utviklingen, og det med rette. Det er klart vi skulle ønske at det var annerledes. Ikke minst skulle vi ønske en større forståelse for det vi står for, enten det gjelder homofilt samliv eller andre etiske spørsmål. Vi må uansett hva andre mener holde fast ved Guds ord. (Sal 119,89).

Bibelen sier klart at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Når det er sagt, mener vi selvsagt at homofile er likeverdige mennesker, gode samfunnsborgere og hyggelige mennesker. De er velkomne i våre menigheter og skal møtes med kjærlighet og respekt. Men vi kommer ikke utenom at Bibelen kaller homofilt samliv for synd. (1.Kor 6,9-11, 1.Tim 1,8-11 og Rom 1,24-29). Kjernen i evangeliet er troen på Jesus Kristus som gir oss kraft til å omvende oss fra synd. Nåden gjelder oss alle.

LES: Anne-Marie (87) kjempet mot homoflagg – hedret med pris

Jeg merker en defensiv og negativ holdning blant enkelte kristne framfor å se muligheter og ta ansvar for utviklingen. Det ropes og skrives om hvor galt alt er, både i samfunnet, lovverket, politikken og at det skjer en bevisst avkristning. Det kan synes som at mange forventer at ikke-troende skal ha samme etiske verdier som oss kristne og at de skal ha samme forståelse for Guds sannheter i Bibelen. Beklager å måtte si det, men vi kan ikke skylde avkristningen i dette landet på politikere, lærere, media og på samfunnet.

Vi må rette fokuset mot oss selv. Vi har ansvaret og kan gjøre noe. Vi kan forandre dette samfunnet vi lever i. Bruk heller kreftene på det og se mulighetene. Vi har et fantastisk budskap om Jesus Kristus å formidle.Det er ikke samfunnet eller politikerne som bestemmer vår tro, og ingen regjering kan kristne eller avkristne Norge. Det er det bare Guds menighet som kan. Hvis verden blir mørkere, er det ikke på grunn av politikerne. Det er rett og slett Guds menighet som ikke har tatt ansvaret og som har mistet sin kraft. Jesus bruker to bilder når han beskriver de troendes påvirkningskraft.

MENINGER: Bønn for Den norske kirke

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» (Matt 5,13-17).

Salt er til for jordens skyld. Lyset er til for å skinne i verden. Dere er verdens lys! Det er jo helt tydelig at dette gir oss et stort ansvar, og en åndelig autoritet i samfunnet. Mørket kan aldri stå seg imot lyset. Lyset vinner alltid.

Salt hadde to formål i Midtøsten. På grunn av mangel på kjøling ble det brukt for å konservere mat og hindre forråtnelse. Det var også, som nå, smaksforsterker.

Som kristne skal vi være konserveringsmidler og ha en positiv innflytelse og påvirkning i samfunnet. Vi skal være Jesu eksempler som viser Guds kjærlighet (Luk 6,35) ved å elske fiendene våre og gjøre godt. «En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn! Lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet.» (Ef 5,8-9)

DEBATT: En kamp om hvert ekteskap?

Vi har en viktig rolle å spille fordi vi er samfunnets lys og salt. Legg merke til at salt må være i kontakt med kjøtt for å være effektivt. Vi må være involvert der vi jobber og bor og berøre livene til de som er rundt oss.

I tiden framover er det nødvendig å ha rett fokus, formidle Jesus og leve slik at mennesker oppdager hvem Jesus er. Vi kan påvirke samfunnet ved å være dets lys og salt.