“Det Hareide ikke forteller”
Del
På forsiden av dagen.no lyser denne overskriften blant flere mot meg. Felles for dem er at de handler om Hareide, KrF og veivalget. Spørsmålet er da: Hva er det Dagen vil fortelle oss?

Overskriften som er sitert i tittelen opplever jeg som en diskret måte å henge Hareide ut som en løgner eller en som ønsker å føre oss bak lyset. Jeg opplever Hareide som ærlig og overbevist i sin anbefaling.

Dette er vel litt av den type retorikk som KrF ønsker mindre av i Norge, kanskje Dagen har noe å lære av Krf her? En ting er at Dagen og du Selbekk vil ha en sentrum/blå regjering, det er legitimt og greit det.

Etter mitt skjønn publiseres det nå så mange ensidige og mistenkeliggjørende artikler/ledere at avisen fremstår nærmest som et propagandamagasin.

Her er en utfordring til Dagen: Finnes det ikke noe positivt på venstresiden i Norsk politikk som gjør at det er forståelig at Hareide vil søke samarbeid? De fleste jeg kjenner som støtter Hareides anbefaling, mener at det finnes gode ting på høyresiden, til og med hos FrP.

Dersom dere ikke kan klare å se og belyse noen av disse områdene journalistisk (argumenter gjerne mot, men belys) så har dere liten troverdighet som avis. Spesielt som en såkalt “kristen” dagsavis.

Vi skal bidra til respekt, forståelse og enhet. Vi tilhører den store forsoneren, som har gitt oss forsoningens tjeneste.

Jeg håper og tror at det ikke er Dagens intensjon er å mistenkeliggjøre Hareide og Krf´ere dere er uenige i. Men at dere på en god måte kan skildre den spennende og litt vanskelige prosessen som preger politikk og kirkelandskap nå.

Alt godt til deg og dine engasjerte medarbeidere i Dagen.