SEND INN INNLEGG
LIBERALE: Guds ord advarer mot
...
LIBERALE: Guds ord advarer mot at de som lever homofilt ikke skal arve Guds rike. Solveig Slettahjell (bildet) med flere sier tydeligvis at de skal arve Guds rike. Homoliberale får altså mennesker til å tro at de skal komme til himmelen mens de i realiteten går fortapt i sin synd, skriver Asbjørn Berland. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
Derfor var det rett av NLM å avlyse
Del
Det som er interessant i denne debatten er ikke hva mennesker tenker. Det som er både interessant og viktig er hva Gud mener, skriver Asbjørn Berland.

Asbjørn Berland Foto: Privat
De siste dagene har det vært medieoppslag om at NLM har avlyst en konsert med Solveig Slettahjell som egentlig skulle holdes på NLMs generalforsamling. Grunnen til avlysningen er at Slettahjell aktivt støtter at homofile skal få gifte seg i kirken.

Jeg har lest noe av begrunnelsen fra de som er kritisk til avlysningen. De kan generelt sett kategoriseres i to grupper. Den ene gruppen er direkte homoliberale og bruker dermed vanlig retorikk når de kaller avlysningen «intolerant» og «ukjærlig». Denne gruppen overrasker verken meg eller andre som ønsker å være bibeltro.

Bråk uansett  

Det som derimot er mer overraskende, er at det er flere bekjennende konservative kristne som er mer eller mindre kritisk til avlysningen.

Selv om han forsvarer NLMs rett til å avlyse, hevder Dag Øivind Østereng at NLM ikke trengte å avlyse og sier at «vi driver ikke meningssensur på kristne søsken». Andre bekjennende konservative har også stilt seg relativt kritisk til avlysningen.

–Ikke opplagt at de måtte avlyse  

Det merkverdige med de som har vært mer eller mindre kritisk til avlysningen er at de ikke begrunner sin kritikk ut fra Guds ord. Det som er interessant i denne debatten er ikke hva mennesker tenker. Det som er både interessant og viktig er hva Gud mener.

Det virker ikke som om de som er kritiske til avlysningen forstår alvoret. Enkelte forstår avlysningen som en «straff» for å ha «feil meninger». Men dette spørsmålet rokker ved evangeliet.

Bibelen lærer tydelig at de som lever homofilt ikke skal arve Guds rike (1. Kor 6:9–10). Dersom man åpner for åndelige fellesskap med andre som tror at de som lever homofilt skal komme til himmelen, og kjemper for at kirken bør velsigne deres synd, så åpner man opp for vranglærere som er med på å føre mennesker til fortapelsen.

Guds o rd advarer mot at de som lever homofilt ikke skal arve Guds rike. Slettahjell med flere sier tydeligvis at de skal arve Guds rike. Homoliberale får altså mennesker til å tro at de skal komme til himmelen mens de i realiteten går fortapt i sin synd!

Hvordan sier Bibelen at vi skal reagere mot de som fører en slik vranglære? Skal vi ønske dem velkommen til våre arrangementer for at vi kan få «bedre dialog» og «styrke våre relasjoner»? Nei, 2. Johannesbrev 10–11 sier akkurat det motsatte:

«Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen! For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.»

Hvorfor skal vi ikke betrakte homoliberale som «kristne søsken» som vi kan ha åndelig fellesskap med? Fordi homoliberale får mennesker til å tro at de blir frelst mens Guds ord sier at de går fortapt, dersom de ikke omvender seg. Nettopp derfor kan ikke dette bare handle om «et litt annet syn».

Og siden homoliberale ikke bare har et «litt annet syn», men kommer med vranglære som fører til fortapelsen (2. Pet 2:1), så må også dette få bibelske konsekvenser som gjør at vi ikke kan ha noe åndelig fellesskap med dem. Romerne 16:17: «Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!»

De homoliberale gjør det onde godt og det gode ondt (Jesaja 5:20). Det er ikke kjærlig å si at det å leve i synd er greit. Det er heller ikke kjærlig å åpne opp for fellesskap med de som kommer med denne vranglæren.

Det som derimot er kjærlig er å advare mot slike fordi de er med på å føre mennesker til fortapelsen.