SEND INN INNLEGG
BARN: En palestinsk gutt med k
...
BARN: En palestinsk gutt med kjennemerket til Hamas om hodet holder opp et lekegevær under en demonstrasjon i flyktningleiren Bureij på den sentrale Gazastripen i mars i år. Hamas bruker sommeren til å trene opp barn og unge til væpnet kamp mot Israel. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA, REUTERS, NTB Scanpix
Når Hamas arrangerer sommerleir
Del
Lørdag kunne vi lese at barn på Gazastripen også denne sommeren blir invitert til sommerleir i regi av Hamas. Sommerleirer er som kjent også et hyppig forekommende fenomen her hjemme. Men bildene fra Gaza forteller om leire av et ganske annet format enn dem som finner sted rundt oss her nord i disse dager.

På bildene kunne vi se palestinske barn bli skrevet inn som deltakere av Hamas -soldater i militæruniform, og vi ser hvordan barna også får våpentrening. Ingen trenger å være i tvil om hvem fienden er.

Les også: Leker krig mot Israel på alvor

Det mest tankevekkende med denne saken er ikke at Hamas-leirens innhold og formål er spesielt overraskende. Snarere tvert imot. Det er slett ikke overraskende at Hamas arrangerer sommerleir for å lære palestinske barn opp i jødehat. Det mest tankevekkende er nettopp at dette ikke er overraskende.

For disse leirene bekrefter det inntrykket av ­Hamas som vi allerede kjenner godt til. Og der ligger palestinernes største tragedie. En av Israels mest kjente statsministre, Golda Meir, sa at freden først vil komme når araberne elsker sine egne barn mer enn de hater jøder .

Les også: Nå er det Palestinavennene som klager mest til NRK

Det mest nedslående med disse leirene er at gammelt hat blir opprettholdt og fornyet. De barna som skulle bidratt til å bygge varig fred, blir i stedet lært opp til hat og krig.

Her hjemme er vi vanligvis mest opptatt av å ­debattere hva Israel kunne eller burde gjøre anner­ledes for å bidra til fred med palestinerne. Og dette må vi selvsagt snakke om. Israel sitter ikke på noen politisk eller militær blankofullmakt som fritar dem fra sine forpliktelser. Men i Israel har man en høyst levende debatt om hvordan politikerne best kan ivareta sikkerheten til egen befolkning og ­samtidig bidra til en bedre utvikling hos den palestinske befolkningen. Denne debatten har riktignok mistet noe av sin kraft etter gjentatte nederlag. Men den finnes.

Hamas er det ene av to dominerende partier i den palestinske befolkningen. På Gaza er det som kjent dem som styrer. Det er med andre ord ikke noen lettvektere eller noen marginal størrelse på siden av samfunnet som lærer barna sine opp i hvordan de kan bidra til å eliminere staten Israel. Og det ser heller ikke ut for at Fatah, det andre av de to største partiene, og det mest moderate av dem, slipper fri fra anklager om å bidra til å opprettholde jødehat. For også de arrangerer leire for unge mennesker hvor de militære innslagene er sterkt til stede.

Fremtiden hører barna til. Det aller tristeste med disse leirene er at fiendebilder blir opprettholdt og forsterket. Det er det siste barna trenger. Det hadde vært langt mer konstruktivt å lære dem opp i fredelig sameksistens.

Det er selvsagt ikke slik at Israel skal unndras kritikk når det er grunnlag for dét. Men denne ­kritikken er alt annet enn fraværende i den offentlige debatt. Dokumentasjonen vi brakte lørdag sier sitt om at det internasjonale samfunnet bør legge et vesentlig sterkere press på de fraksjonene som ­etter sigende skal være Israels partnere i arbeidet for fred.