SEND INN INNLEGG
Samarbeid med Arbeidarpartie
Del

Dersom Krf skal gå i samarbeid med venstresida, så trur eg det hadde vore lettare å få gjennomslag for sakene sine med Sosialistisk Venstreparti enn med Arbeidarpartiet