SEND INN INNLEGG
Hyklerske kristne (pinsevenner)
Del
Hvorfor reagerer de ikke når noen lever i heterofilt hor? Er det noen forskjeller her?

Hvorfor i all verden skal «alle» kristne reagere så voldsomt når man har fått på bordet at mange «kristne» lever i homofilt samliv? Eller at en pastor støtter å ha samfunn med de som velger å støtte en liberal holdning til Skriften? (Les: at Jesus bærer over med synd).

Jeg fortsetter spørsmålsrekken;

Hvorfor reagerer de ikke når noen lever i heterofil hor? Er det noen forskjell her? Går ikke alle de som velger å leve i synd fortapt hvis de ikke omvender seg? Eller sier Skriften at noe annet?

I tiår har prester, pastorer og forstandere lett latt heterofilt hor floreer i menigheten. For ikke snakke om skilsmisse og gjengifte, men det skal vi ikke gå inn på her.

Hvorfor sier pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe at vi kan tåle flere syn på skilsmisse, gjengifte og dåp, men ikke homofilt hor? De godtar jo heterofilt hor og har jo gjort det lenge. Dessuten har de virkelig et åpent syn på skilsmisse og gjengifte når de nekter å vie noen som er skilt?

Eller har de virkelig et åpent syn på dåp når de mener at for å bli medlem så må man «gjendøpes» - eller altså foreta en såkalt voksendåp. Nei det har de ikke. Fordi hadde de hatt det så kunne de jo viet skilte og latt barnedøpte bli medlem.

Nå er det jo ca. 17+ pinsemenigheter som har lempet på medlemskap i denne forbindelse, men lærer fortsatt at dåp på tro og bekjennelse (voksendåp) er det eneste rette. Mer hykleri altså.

Det er flaut å bli assosiert med denne gjengen. Denne gjengen som er grunnen til at veien spottes. Finnes det ikke lenger bibeltro søsken som våger å stå opp for Sannheten? Hvis man benekter Sannheten så benekter man jo Jesus, som er Veien, Sannheten og Livet.

Det skal ikke mye bibelkunnskap til for å kunne forstå dette;Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, 10 eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. 11 Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd. 1Kor 6:9-11

Så når man nå har fått noen pastorer som står frem og støtter de som velger å gå på akkord med dette, forkynne i mot dette og til og med praktiserer imot dette, så er det ikke noe å skrike opp om.Det som burde vært skreket opp om er at denne falske nåden, denne liberale holdningen og dette samarbeidet med de som velger å forvrenge Skriften har foregått i tiår uten at noen har sagt imot. En skam er det dette er. Stopp hykleriet og gå i dere selv alle dere som kalles støtter eller som liker å bli sett på som en.

-----

Svartdahl forsvarer fellesskap med homo-liberale  

Glideflukten mot homo-ekteskap

– Ikke en liten debatt  

Slik svarer pinsepastorene om homofili-debatten

Pinseledere delt i synet på homo-debatt