SEND INN INNLEGG
Predikanter i gamle dager, trodde på en åndelig verden hvor satan, djevler og demoner var reelle ting.
Del
Nå tror de, - bare på Gud.

Våre barn og våre ungdommer vil ikke bli kristne lenger, ihvertfall ikke radikale kristne. De tror ikke det er er et helvete og en djevel å unnfly, og en himmel å vinne. Ungdomsgenerasjonen som kaller seg kristne idag, bruker heller ikke begreper som himmel eller helvete, satans fristelser, åndskamp, åndehærer eller demoner. De lever som kristne som er helt uten kunnskap om den åndelige verden, djevelen og demonene. Årsaken til dette er naturligvis at det mangler undervisning og skolering i dette emne.

Hyrdene, teologene og predikantene klarer ikke undervise om temaet, siden de selv så totalt mangler åpenbaring og kunnskap om den åndelige verden. “ Mitt folk forgår pga mangel på kunnskap”( Hosea 4.6) “Uten åpenbaring blir folke tøylesløst” (Ordspråkene 29.18)

Moses kjente den åndelig verden, og han visste at satans hovedgeskjeft er å forføre, friste, lyve og forblinde mennesker bort fra Gud. Men satan vil ikke vise seg, og vil skjule sin virksomhet for menneskene. Hans strategi er å late som han ikke finns. Og akkurat det har satan klart å gjøre i disse dager, hvor predikanter skjelden eller aldri, taler om satans og demoners eksistens og virksomet. “Vi tror på Jesus”, sier forkynnerne. Vi tror på Gud. Men kan man tro på Gud, uten å tro på hans motstander, den brølende løven, fristeren, løgneren, forføreren- satan?

Jeg fikk nylig høre fra sikre kilder, - at ungdommen på kristne skoler utsettes på fritiden, for press om å delta i rollespill, leker og dataspill som i virkeligheten er okkulte, og setter dem i kontakt med den mørke åndeverdenen. Undommen deltar i rollespill, hvor de har roller som hekser, spåmenn, medium, varulver, hjelpere, enhjørninger osv- roller som er i bibelsk lære bilder og symbol på satans rike. Et populært rollespill kalles Mafia. Disse lekene vet jeg at ungdommen holder på med på nattestid, ved flere kristne skoler, videregående og folkehøyskoler.

“ Og mange av dem som var kommet til troen, kom og bekjente og fortalte om sine gjerninger. 19 Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger. 20 Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt” (apgj.19.19)

På 80 tallet skjede en bevisstgjøring. På slutten av 80-tallet kom det mange bøker på markedet om new age, okkultisme, healing, astrologi, åndemaning, spiristisme og spådomskunster, -bøker som både oppmuntret til okkultisme, magi, og alternativ religion, - og bøker som advarte imot slike aktiviteter og virsomhet. Mange predikanter og teologer advarte imot at spill, bøker og leker kunne være okkulte og at de kunne produsere både angst, fobier, selvskading, psykoser, selvmordtanker og mange andre sideeffekter hos brukere av okkult aktivitet. Okkult betyr “skjult” og er ordets opprinnelige mening.

Okkultisme i bibelen:

4 Mos 23,23 For ikke finnes det trolldom i Jakob, og ikke spådomskunster i Israel; nå...

2 Krøn 33,6 Han lot sine sønner gå gjennem ilden i Hinnoms sønns dal og gav sig av me...

Mi 5,11 Og jeg vil utrydde all trolldom hos dig, og folk som spår av skyene, skal...

Apg 8,9 Men der var en mann ved navn Simon, som før hadde gitt sig av med trolldo...

Gal 5,20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv, avind, vrede, stridigheter, tve...

Åp 18,23 og lys av lampe skal ikke mere skinne i dig, og røst av brudgom og brud s... 6 treff for ‘trolldom’

Nå for tiden er det få predikanter og forkynnere som advarer imot okkultisme. Ganske enkelt fordi de ikke anser åndeverdenen som reell.

5 Mosebok 19 sier at: “Når du kommer til det land Herren din Gud gir dig, da skal du ikke ta efter disse folks vederstyggelige skikker. 10 Det skal ikke finnes hos dig nogen som lar sin sønn eller datter gå gjennem ilden, eller som gir sig av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann, 11 ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde. 12 For enhver som gjør slikt, er en vederstyggelighet for Herren”

Er Moses sin undervisning meningsløs idag? Vi dømmer da ikke spåmenn, hekser og trollmenn til døden idag? I teologien lære vi at hele skriften, er innblest av Gud og nyttig til lærdom, advarsel, overbevisning og formaning. Paulus peker på Guds ord som etisk bindende og almengyldige for alle tider.

“ Ordsp 1,29 Fordi de hatet kunnskap og ikke vilde frykte Herren,

Ordsp 2,5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.

Ordsp 2,6 For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forsta...

Ordsp 2,10 For visdom skal komme i ditt hjerte, og kunnskap skal glede din sjel;

Ordsp 3,20 Ved hans kunnskap vellet de dype vann frem, og ved den lar skyene dugg dr..