SEND INN INNLEGG
Mer ydmykt Høyre?
Del
Burde kunne vente et mer ydmykt Høyre. Tenker på blant annet det voldsomme angrepet til Kåre Willoch i Vg i dag. Oppgjør med Hareides snuoperasjon.

Etter norske forhold en dramatisk situasjon , sier Willoch. Også andre høyrefolk har tatt fatt i snuoperasjonen. At jeg ønsker å bli med på Hareides flyttelasss, har nok også høyrefolk reagert på. «Bare trist», heter det. Jeg har ikke behov for noen forsvarstale for mitt nye standpunkt.. Men det ble for fristende å minne om Høy res opptreden i Stortinget i år 2000. Da de sammen med Ap felte Bondeviks sentrumsregjering med begrunnelse at Bondevik ikke ville starte bygging av gasskraftverk. I følge politiisk kommentator i Dagsavisa Arne Strand, mener han grunnen var et helt annen, en frykt for at KrF med statsminister Bondevik kunne bli større enn Høyre.

Uansett det er virkelig spennende politiske tider i lille Norge. I øyeblikket ser det ut til at dette går KrF`s vei. I samme Vg avis leser jeg et knakende godt innlegg for en sensrum-.venstreregjering. Det er Tryve Svensson, leder i sentrum-venstre tankesmie Agenda som skriver. . Oversrkrift: «Vi bør snakke mindre om politisk spill og mer om hvordan en sentrum-venstre regjering faktisk vil forandre Norge.»