SEND INN INNLEGG
Liten respekt for annerledes tenkende
Del
- Det er forskjell på å tilbe og å se på at folk tilber. «Frykten» for julegudstjenesten grunner i at skolen og presten ikke ser og respekterer denne forskjellen.

Lederen om julefrykt i skolen viser liten respekt for annerledes tenkende.

Fra naturens side er vi alle gitt det samme utgangspunktet. Om vi blir kristne, ateister, muslimer eller annet avhenger av hvilke impulser vi får underveis. Av samme grunn beveger noen seg også fra ikketroende til troende, motsatt vei eller også mellom religionene.

Til tross for at vi er åpne for å la oss påvirke, så opprøres vi når vår religiøse eller livssynsmessige integritet krenkes.

Vår identitet er nært knyttet til vår livsanskuelse. Det er sårende å bli tatt til inntekt for noe du ikke er. Derfor skal folks identitet respekteres.

Barn er også folk. De skal slippe å måtte stå opp og forsvare sin identitet overfor voksne.

Alle trosretninger bør invitere annerledes tenkende inn til seg. Men la gjesten beholde sin identitet.

For mange ikke-kristne barn er julen fylt med like sterk forventning og glede. Å ønske velkommen til en felles markering av «julens budskap» er en invadering av deres integritet. De er ikke gjester lenger. De er gjenstand for overgrep.

Det er forskjell på å tilbe og å se på at folk tilber. «Frykten» for julegudstjenesten grunner i at skolen og presten ikke ser og respekterer denne forskjellen.

Alle barn i Norge bør kunne Fadervår når de går ut av grunnskolen. Men det skal læres i en ikke-religiøs kontekst.

Alle barn bør bli kjent med trossamfunnene i sitt nærmiljø. Men som gjester, ikke som deltagere.

Når kirken inviterer til julegudstjeneste skal presten møte barna med den samme respekt som barna viser ved å komme.

Ikke-medlemmer er gjester, ikke deltagere. Det må skolen gjøre klart for presten. Hvis dette er problematisk for ham å håndtere så skal ikke skolen si ja-takk til en invitasjon.

Les også lederatikkelen J ulefrykten i skolen

Ønsker du debattere dette innlegget, bruker du kommentarfeltet nedenfor.