SEND INN INNLEGG
Krf's stormfulle veikryss
Del
Mens det stormer rundt Hareide: Hva i all verden er de kristnes store problem med sosialisme? Man skulle jo i utgangspunktet tro at en sosialistisk fordelingspolitikk stemte med en kristen tankegang? Ja, det skulle man jo definitivt, dersom det ikke dreide seg om mer enn det. - Et parti er jo ikke noen menighet! Enig i dette også.Her er problemet med sosialisme, slik jeg ser det: Sosialisme er blitt synonymt med liberalisme. Hva er så de kristnes problem med liberalisme? Det handler om helt grunnleggende livsverdier.

1. - Konservative kristne tror på en Gud, som er livets Skaper og som har gitt oss Bibelen for å åpenbare hvem Han er og hvordan vi best lever våre liv på denne jorden for å skape gode, harmoniske samfunn.

- Sosialistene/liberalistene har tatt Gud bort fra alt offentlig liv slik at nye generasjoner ikke lenger vet hvem Han er og knapt har den ringeste ide om hva Bibelen egentlig lærer. Argumentet med at barn må lære om kristenliv hjemme faller dermed bort. Det finnes som oftest ingen til å lære dem der. Nye generasjoner lider av store mangelsykdommer på det åndelige plan. Det har bl.a. medført at kristne blir hånet og spottet i så stor grad at det har fått mange til å skjule hvem de er. Pga denne mangelsykdommen forstår man heller ikke hva Islam egentlig innebærer. Mangelen på gudsfrykt har tatt fra oss mye mer enn jeg får plass til å nevne her.2. Abort. Konservative kristne ser Gud som øverste autoritet over livet og respekterer budet om at vi ikke skal drepe. Vi ser unnfangelsen som starten på et nytt liv og abort som å ta liv.

- Liberalister ser langt på vei barnet i mors liv som en av kvinnens egne kroppsdeler. Siden kvinnen bestemmer over sin egen kropp, kan hun fritt ta bort dette livet inntil et visst tidspunkt i svangerskapet; f.eks. dersom det bare ikke passer inn i mitt liv/mine planer akkurat nå.3. - Konservative kristne ser på ekteskapet mellom mann og kvinne som en gudgitt ordning. Vi ser også på det som den ideelle rammen for barn å vokse opp i. For oss er det åpenbart at dette er det naturlige; mannens og kvinnens kropp er skapt til å utgjøre en enhet både når det gjelder forplantning og de egenskaper/ interesser som ligger naturlige for de fleste av oss.

- Liberalister velsigner Pride-ideologien, sterkt målbåret i vårt land av foreningen FRI. Foreningen har velsignelse og økonomisk støtte fra den norske stat. Den som setter seg inn i hva foreningen FRI jobber for mht hvordan det skal være lov til å organisere familieliv og skaffe seg barn, vil se at kampen for å respektere homofile som likeverdige mennesker (det siste er noe alle kristne jeg kjenner vil være enige i) kun er en liten del i kampen for å fjerne de fleste rammer vi tidligere har kjent.4. - Konservative kristne, som kjenner sin Bibel, støtter Israel; av flere grunner. Jødene har alltid vært et forfulgt folk pga de fikk en helt spesiell rolle i å vise verden at vår Skaper finnes og at Han har en plan for å redde oss fra oss selv, våre opprørske sinn og vår egoisme. Uten troen på Ham ødelegger vi den verden vi fikk å forvalte. Dette lille folket ble valgt ut til å gi oss Bibelen, samt til å gi oss verdens redningsmann: Jesus Kristus. Det sistnevnte innser de fleste jøder enda ikke selv, men bibellesere vet at de en dag skal forstå hvem de en gang forkastet. Israel er ingen religiøs stat; den er sekulær og temmelig liberal. Gjenopprettelsen av nasjonen Israel er (i tillegg til skaperverket) det største konkrete beviset vi har på at det finnes en Gud og at det Han har forutsagt gjennom sine profeter alltid blir oppfylt. Pga disse tingene blir jødene forfulgt; kampen som synes å være politisk er egentlig en åndskamp. Sekulære politikere har ingen mulighet til å se dette fordi de er åndelig blinde. På det rent menneskelige plan støtter vi Israel fordi: det lille, innovative landet, er Midtøstens eneste demokrati. Rent historisk er også området jødenes land. Det har aldri eksistert noen annen nasjonalstat der siden jødene ble jaget ut av romerne i år 70. Dette demokratiet, som i løpet av 70 år har hatt en ubegripelig fremgang, omgitt av fiender som vil utslette dem, har en stabiliserende effekt i området. De store arabiske nasjonene er befengt med et hat mellom Shia- og Sunnimuslimer. Det eneste disse kan forenes om er jødehat. Ble Israel utslettet (noe som ikke skjer), ville vi sett en mye større kamp mellom de to hovedretningene innen Islam. I tillegg gjør holocaust det helt åpenbart for oss at jødene trenger sitt hjemland for å ha et sted å flykte til i en tid hvor antisemittismen (jødehatet) i vesten er stadig økende.

- Liberalismen forstår ikke hva konflikten handler om. Hele historikken i området er gjort om til en løgnhistorie om at det har eksistert et palestinsk folk som har bodd i området i generasjoner. Uten å forstå hva man gjør, nører man opp under den samme Islamisme som vi ikke ønsker se sprenge seg selv i luften i vårt eget land. Det er skapt et mediestyrt narrativ som har svært lite med virkeligheten å gjøre. Selvfølgelig har man heller ingen kunnskap/forståelse for den åndelige delen av konflikten. Dette gjør, for meg og mange, at liberalistiske politikere blir uten troverdighet. Når de har så liten kunnskap på dette området; hvordan skal vi kunne ha tillit til at de har skaffet seg troverdig kunnskap på andre områder?