SEND INN INNLEGG
Klima hysteriet
Del
En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen.

Hvordan i all verden kan det ha seg kristne er så opptatt av klima? Har du ikke lest skriften? Tror de ikke på det Jesus sier? Skriften er jo full av ting som forklarer hva som vil skje med denne jorden. Her kommer noen steder som man bør legge seg på hjertet. Tar man ikke dette opp til etterretning så er man i fare for å benekte det som står skrevet.Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå. Matt 24:35Les gjerne hel kapitlet pluss Lukas kapittel 21.I tillegg til dette kan vi ta dette:10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med veldig brak, og himmellegemene skal komme i brann og gå i oppløsning, og jorden og alt som er bygd på den, skal brenne opp. 11 Da nå alt dette går i oppløsning, hvor viktig er det da at dere ferdes i hellighet og gudsfrykt, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene oppløses i ild og himmellegemene smelte i brann. 13 Men vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham, i fred, 15 og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. 16 Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang. 17 Så må da dere, mine kjære, som forut vet dette, ta dere i vare så dere ikke skal bli revet med av de lovløses villfarelse slik at dere faller ut av deres egen faste stand. 18 Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham tilhører æren, nå og til evighetens dag! Amen. 2. Pet. 3:10-18Vi kan vi legge til alt som står i Åpenbaringen samt resten av Skriften.SÅ hvis dette ikke er nok for såkalte “kristne” til å holde seg ute fra klima debatten så vet ikke jeg.En ting er klima. Det kan ikke vi gjøre noe med. En annen ting er forurensning. Det kan vi gjøre noe med. Det vi dog må gjøre først er å få folk til å skjønne forskjellen. Videre kan det jo ikke være slik at vi må forby bilkjøring i Oslo fordi et par astmatikere skal kunne fortsette å bo i Kirkeveien. Jeg flytter for tiden delvis på grunn av at jeg er allergisk for noe i det huset jeg leier. Jeg vil jo aldri forlange at eier skal bygge om huset slik at jeg kan fortsette å bo der.Slik er det også med klima hysterikerne. De vil at vi skal bygge om alt fordi noen isbreer er smeltet. Slutte å reise å ha videokonferanser i stedet. Ja det siste ville jo vært fint, men hvor mange arbeidsplasser ville gå tapt på verdensbasis? Og hvorfor er det da politikere som reiser mest? Hyklere og fanatikere vil jeg kalle alle de som som mener at menneske kan påvirke solen. Og hva er vitsen, om noen milliarder år vil jo jorden bli slukt av solen likevel. Har de tenkt å stoppe det også?