SEND INN INNLEGG
Styrelederen for Åpen folkekir
...
Styrelederen for Åpen folkekirke, Sturla Stålsett, sier i en pressemelding at «kirken må først av alt feire livet og kjærligheten». Han ønsker seg «en kirke uten terskel (...) der alle er `bra nok´», skriver Dagen på lederplass i dag.
Klare for kirkekamp
Del
Det handler om en helt forskjellig grunnholdning til hvordan vi tenker om kristen teologi, skriver Dagen på lederplass om nyetablerte Åpen folkekirke.

Visjonen for den nystiftede kamporganisasjonen Åpen folkekirke er tydelig: Det skal på plass en vigselsliturgi for likekjønnede par i Den norske kirke.

Initiativtakerne mener dette er en viktig symbolsak. Dermed klargjør de noe som er vesentlig også for oss som ikke ønsker en slik liturgi. Kampen dreier seg ikke om et enkeltspørsmål. Det handler om en helt forskjellig grunnholdning til hvordan vi tenker om kristen teologi.

Styrelederen for Åpen folkekirke, Sturla Stålsett, sier i en pressemelding at « kirken må først av alt feire livet og kjærligheten ». Han ønsker seg «en kirke uten terskel (...) der alle er `bra nok´».

Betydningen av at kirken er åpen, varm og inkluderende kan ikke overvurderes. Alle er velkommen, uansett hvordan livet deres ser ut. Men kirken er forpliktet på Guds ord og bekjennelsen. Den enkelte av oss må bli utfordret til et liv i tro og etterfølgelse av Jesus Kristus. Ellers svikter kirken.

Evangelisk forkynnelse blir ikke vektlagt

Initiativtakerne til Åpen folkekirke setter et nei til diskriminering av fattige på linje med en avvisning av vigsel av likekjønnede par. Det er en alvorlig feilkobling. Bibelen slår tydelig fast at i Guds øyne er den fattige like mye verdt som den rike. Men like tydelig erklærer Den hellige skrift at ekteskapet er mellom kvinne og mann.

Programerklæringen fra den nye organisasjonen vitner om en demokratisert og politisert forståelse av kirkens oppdrag.

Vekten legges tilsynelatende ikke på å forkynne evangeliet til omvendelse og tro, men på at kirken skal «være for alle som ønsker å være med». De ønsker også at kirken er «aktiv og synlig i det offentlige rom» og «tar stilling i de store, etiske spørsmålene i vår tid». Alt dette er vel og bra, så lenge kirken holder seg til sitt bibelske mandat. Men utgangspunktet for det nye initiativet gjør oss urolige for hvilken retning man ønsker for kirken.

Styreleder for Åpen folkekirke er Sturla Stålsett. Tankevekkende nok lanseres organisasjonen uken etter at det kom pressemelding om at han fra høsten blir professor ved Menighetsfakultetet.

Institusjonen som ble etablert for å demme opp mot liberal teologi, har med andre ord ansatt en lærer som går i front for vår tids variant av denne åndsretningen. Det er tragisk.

Nederlag å underminere kristen tro

Desto viktigere er det at bibelforpliktede medlemmer av Den norske kirke tar situasjonen alvorlig. Et nederlag i denne kampen vil underminere klassisk kristen tro og forkynnelse i folket vårt. Ekteskapet mellom kvinne og mann er en skaperordning. Det er også et sentralt bilde i den bibelske beskrivelsen av forholdet mellom Gud og hans folk.

I kampen om ekteskapet er det fare for å henfalle til en av to fristelser. Den ene er å resignere, den andre er å miste fatningen. Striden må ikke føres med bitre ord, men med saklige og tydelige argumenter.

Vi skal ikke møte meningsmotstandere som fiender, men minne hverandre om at de er medmennesker som er elsket av Gud, og som også vi skal elske. Da blir bønn minst like viktig som arbeid. Fremfor alt må innsatsen skje i varmhjertet overbevisning om at Guds ord viser oss den beste veien, også når det bryter med folkemeningen.

lederartikkel,den norske kirke,ekteskapet,homofili,kirkemøtet,menighetsfakultetet,sturla stålsett,vigsel,åpen folkekirke