SEND INN INNLEGG
For meg er Israels flagg et ut
...
For meg er Israels flagg et uttrykk for takknemlighet for hva det jødiske folk har betydd for vår verden, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Foto: Smcgee/CC/Flickr
Sjikanekultur vanærer Gud
Del
Hvorfor har vi israelske og norske flagg i heimen, i en del menigheter, hvorfor bærer noen av oss pins med norsk og israelsk flagg?

Følg debatten om bruken av Israels flagg på dagen.no

For meg er det et uttrykk for takknemlighet for hva det jødiske folk har betydd for vår verden. De gav oss Bibelen, de gav oss Frelseren. Kristus døde og oppstod i Jerusalem og han skal komme tilbake til den byen. Dette er store frelseshistoriske hendelser som har brakt en enorm velsignelse til vårt land.

Korset i vårt vakre flagg kom fra Israel, og ordet om korset gikk ut fra Jerusalem og nådde vårt land. Bibelen lærer oss at vi skal være takknemlige. Vi er takknemlige til Gud for at han utvalgte Israel til å være et messiansk folk. Og selvfølgelig støtter vi det jødiske folks rett til det land Gud med ed har sverget å gi Abrahams naturlige ætt, les Salme 105,8–11. Å fornekte jødenes rett til dagens Israel ville være en fornærmelse mot Gud. Jeg er av den oppfatning at man skal være forsiktig med å fornærme Gud.

Nødvendig debatt

Jeg er glad Sten Sørensen kom med sitt lille utspill om å fjerne israelske flagg fra menighetslokalene. Det utløste en nødvendig debatt. At noen har en dårlig debattkultur og kommer med sjikane mot ham, avslører et behov. Pastorer og bibellærere trenger å lære opp kristne til å opptre og tale med respekt, særlig mot troende brødre. En sjikanekultur blant kristne vanærer Gud. Og det ­ønsker vi jo ikke.

Slik startet debatten: Mener israelske flagg stenger ute ungdommene  

Men jeg er uenig i å fjerne flaggene. Unge mennesker i dag er utsatt for en strøm av antibibelsk påvirkning. Og hvis de ikke er flittige bibellesere, vil slike holdninger prege dem. Hvis menighetens unge har problem med at det israelske og norske flagget står i lokalet eller kirken, så skal vi lære dem – ikke føye dem. Vi skal lære den unge den vei han skal gå, sier Bibelen. I denne sak skal vi lære de unge å forstå Israels utvelgelse og særstilling ut fra Bibelen – og å elske det jødiske folk, for det gjør nemlig Jesus. Så den saken skulle være grei.

Visdom

Så finnes det selvsagt en visdom med tingene. Vi driver ikke å idylliserer Israel og jødene på menneskelig vis. Men vi elsker Gud, og vår kjærlighet til ham og hans ord vil gi oss visdom til å uttrykke en sunn støtte til ­Israel.

Israels sak i dag er en rettferdig sak. Og Gud prøver nasjoner og individer på vår holdning til deres rettferdige sak. Vil vi tro Bibelens vitnesbyrd om at det er Gud som har ført jødene tilbake til deres eiendomsland, og støtte det? Eller forakter du det vitnesbyrdet og sympatiserer med palestinernes hatefulle agenda mot Israel? Vi må velge, for Gud prøver oss på denne saken. Men realiteten er at det ligger en teologi oppunder sistnevnte gruppe, som fornekter gyldigheten av det gamle testamentes løfter til Israels folk. Og det må en radikal omvendelse til, om disse skal komme seg ut av sitt uføre.