SEND INN INNLEGG
Illustrasjonsbilde: Pixabay
Illustrasjonsbilde: Pixabay
NLMs hovedstyre og det israelske flagget
Del
Innlegget fra de to ledende menn i hovedstyret etter deres møte er en oppvisning i “feig og politisk korrekt” tale som nok mange kristne i kongeriket støtter opp om.

Ledelsen i NLM vil ikke heise det israelske flagget fordi det “kan lett forstås som en politisk markering”. Det landet og folket som ga oss Bibelen og som NLM bruker som sitt kompass i sitt virke og undervisning har altså et flagg som kan forstås som en “politisk markering” hvis det heises under GT til NLM.

Innlegget fra de to ledende menn i hovedstyret etter deres møte er en oppvisning i “feig og politisk korrekt” tale som nok mange kristne i kongeriket støtter opp om.

Artikkelens forfattere viser til at for NLM er det svært viktig å bekjempe jødehat og antisemittisme og videre behandle jøder med omsorg og respekt bør være en selvfølge for alle kristne. Vi tror dette folket ble utvalgt av Gud, slik Bibelen forteller, og vi fastholder at Gud slett ikke har forkastet sitt folk (Rom 11,1). Videre skriver artikkelforfatterne at «Gud har en plan med Israel og vil sørge for at løftene til dette folket skal gå i oppfyllelse. På den bakgrunn vil vi legge til rette for et teologisk seminar om Israel og vårt ansvar for det jødiske folk. Vi vil også gjennomføre bønn for Israel og Midtøsten under GF».

Dette er gode og viktige beslutninger basert på Bibelens ord om jødene, men her synliggjøres forklarende selvfølgeligheter fra et styre som ikke offisielt tør å gi Israel sin støtte ved å ha flagget til stede under GT og videre heise dette synlig for de besøkende. Det er en forklaring som synliggjør en opptreden som er unnvikende og feig i forhold til å stå opp og forsvare et land som er omgitt av terrorister og fiender. Kristne organisasjoner kan ikke frakople seg dagens politiske virkelighet. Politiske realiteter er alltid til stede i et land og var også gjeldende da Jesus gikk på jorden og forkynte Guds ord og rike.

NLM som er den største misjonsorganisasjon i landet sender med dette vedtaket et sterkt signal til sine medlemmer og de kristne i landet som støtter Israel. Jeg håper og tror som mangeårig medlem og videre vokst opp i et NLM miljø at medlemmene nå kan gi sine reaksjoner på dette vedtaket og skape en debatt om NLM sitt forhold til Israel.

Forkynnelse om Israel er i dag mangelvare i de fleste menigheter innad i NLM. Selv om det nok er mange medlemmer som ikke ønsker noen debatt, men ro og fred innad i rekkene, er det uunngåelig at det tas opp en debatt om støtten til Israel. Tidligere generalsekretær Ola Tulluan sitt utspill om å heise Israels flagg under generalforsamlingen samt de som skrev under på brevet på Tonstadli synligjør at NLM må drøfte sitt forhold til Israel på et bredere grunnlag i fremtiden.

 

Det blir verken flaggheising eller noen annen markering av Israel under sommerens generalforsamling i Norsk Luthersk...

Posted by Dagen on  14. februar 2018

 

 

ISRAELSMARKERING: – Å heise det israelske flagget kan lett forstås som en politisk markering, skriver Øyvind Åsland,...

Posted by Dagen on  14. februar 2018