SEND INN INNLEGG
INNVANDRING OG BÆREKRAFT
Del
Det er skuffende at Norge bare skal ta imot 10.000 flyktninger kvart år, slik det blir foreslått, når me ser det folkehavet som er i bevegelse mot Europa. Det er veldig få, sett i forhold til det store antallet som er på flukt

Det er skuffende, og det meiner eg fordi Norge kan hjelpe så mange fleire. Ikkje ved å ta imot fleire, fordi det er ikkje bærekraftig på sikt. Det koster store summer pr år i sosiale utgifter, og flesteparten av dei som får opphold er ikkje i arbeid. Det betyr at dei tar imot trygder, uten å betale skatt. Dette er ikkje god forvaltning av våre ressurser.

Partiet De Kristne (PDK) meiner det er bedre å hjelpe flyktingene i nærområda. Dette fordi at der rekker pengene mykje lengre, og meir enn 20 ganger fleire kan hjelpes for samme summen. Dette bidrar til at langt fleire får hjelp, og etter kvart være med å bygge opp igjen det landet de flykter frå.

Videre så er det også slik at då kan dei også få hjelp som er for svake, sjuke eller ikkje har mulighet til å flykte. Kor humant er det å hjelpe dei som er sterke og klarer flukten, og dei svakaste får ingen mulighet?

PDK ønskjer å hjelpe flest mulig. Det er utifrå nestekjærlighetstanken. Det kan me oppnå ved å sende midlene som brukes på flyktninger her til f.eks. Syria, slik at dei svakeste også får hjelp. Då blir heller ikkje familier splittet. Ein slipper å forlate kulturen og alt det kjente.

Flyktningene som kjem til Norge koster store beløp årlig. Iflg SSB vil kvar innvandrer koste kvar innbygger 10 000 kr meir i skatt frå 2025. For ein familie på 4 vil det utgjere 40 000 kr pr år!!!

Det er nettopp slik at den innvandringen vi får framover, vil være dominert av folk som betaler vesentlig mindre i skatt enn det de mottar av offentlig, skattefinansiert velferd, enten det er skole, utdanning, pleie og omsorg eller kontantytelser (SSB)

Då må følgende spørsmål besvares: Kor bærekraftig er dette? Videre blir dette med på at arbeidsledigheten stiger, fordi innvandrerne står i prinsippet i samme jobbkø som etniske nordmenn.

Det er arbeidsledighet fortsatt i Norge, sjølv om den fortsatt har gått noko ned, men utviklinga går slik at det behøves mindre arbeidskraft pga automatisering og overgang til roboter. Så alt trekker i feil retning kva behov for menneskelig arbeidskraft angår.

PDK sin politikk her blir bærekraftig. Fordi pengene rekker mykje lenger, folket kan bli hjelpte i nærområda, og dei kan då også få muligheten til å være med å byggje opp igjen nye heimar og ny infrastruktur. Dei som aldri får mulighet til å flykte til Europa kan også få hjelp slik PDK ser det.

Gå inn på www.dekristne.no og les i programmet.Lars-Kåre Katla

Folkevalgt PDK