SEND INN INNLEGG
Hva er sannheten?
Del
Jesus sier; Hellige dem i sannheten! Ditt ord er sannhet. Joh 17:17

Hvis jeg skriver at Hitler drepte seks millioner jøder så er det faktisk noen i dag som gjerne vil benekte det og helst sensurere det bort, men mange milliarder mennesker vil vite at det er sant. Hvis jeg i samme slengen skriver at Hitler var katolikk og aldri ble ekskommunisert så blir det straks bråk hos de fleste av disse milliardene. De vil ikke høre om dette. Hva kommer dette av at vi bare vil ha den sannheten som passer for oss?

Hvorfor har det blitt slik at så få tørster etter Sannheten? At man må ha Sannheten koste hva det koste vil. Hva kommer det av at vi heller velger å sensurer bort det som ikke passer oss? At vi behandler Skriften som et kjøpesenter hvor vi går rundt og plukker det som passer og det som ikke koster for mye.Så la oss ta en titt på diverse sannheter. La oss starte med sannheten om Reformasjonen. Hvorfor var det nødvendig med en reformasjon av læren? Fordi læren fra Paveveldet var sann eller fordi den er full av løgn? Er det slik at de ca. 1000 millioner protestanter på denne kloden gir mer eller mindre blaffen nå 500 år etter at man brøt med Roma? Man kan kanskje tro det da det verden over, den 31. oktober i fjor, ble beklaget at kirken ble splittet utenfor slottskirken i Wittenberg for 500 år siden. Er det noen barn igjen av reformasjonen? Er det noen igjen som stiller opp for Sannheten?

I dag med den Økumeniske bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; «Hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?»

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlige? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

La oss stille spørsmålet igjen: Hadde alle disse men feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitter/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt. Man vil IKKE ha Sannheten.

Den Økumeniske bevegelse er profetisk. Fordi det vil bli én verdensreligion som er styrt av Antikrist. Det vil bli én verdensøkonomi og én verdensorden. Ref. Åpenbaringen. Så det betyr igjen at alle som man kan kategorisere som globalister og de som fremmer det økumeniske tjener til å la dette gå i oppfyllelse. Derfor skal vi ikke bekjempe det, men advare mot det fordi det er ikke fra Herren. Vi må advare om at snart så vil det bli gjort tegn og under av en slik karakter at hele verden utenom de som elsker Sannheten vil bli ført vill. Er man av de som allerede har kompromisset Sannheten så vil man bli ført vill. Vi må derfor advare de som i dag går på akkord med Guds ord. For om mulig å redde noen!

Det er Roma som går i spissen for det økumeniske. Det økumeniske har i dag fått innpass over alt. Ta for eksempel Norges Kristne Råd. Sjekk dere husregler på nett så vil du forstå hvor langt det har kommet. På verdensbasis er lokket på kisten allerede spikret igjen. Punktet for ingen retur er for lengst passert. Katastrofen er et faktum. Reformasjonen er skrotet.

Alt for mange sitter på gjerdet i denne saken. Vi må bestemme oss hvor vi står. Vi kan ikke både være barn av reformasjonen og være barn av Roma. Enten så hadde alle de som ble brent på bålet rett eller så hadde Roma rett til å brenne de. Vi kan ikke stå å håne alle martyrene uten å bli skyldige i å være kollaboratører med Roma. Enten så var alt bortkastet og deres liv en skam som forårsaket splittelse eller så har de som i dag samarbeider med Roma feil.

Enten så må vi elske Sannheten, Ordet, Jesus Kristus eller så får vi elske det Han hater; nemlig løgnen. Enten så var det Herrens vilje at kirken ble splittet for 500 år siden eller så var det et verk av satan. Som Pave Frans sier; alle som i dag ikke vil kjempe for det økumeniske og gjenforening av kirken, altså få de bortkommende søsken tilbake til Roma, er fra satan. Enten er du enig med ham eller så får du sjekke Skriften å finne ut om det var på grunn av den totale falske læren til Roma at kirken ble splittet og skal fortsatt være splittet i den forstand at det er den katolske kirke som er det antikristlige og IKKE alle de som ble brent på bålet for å gi bibelen ut til menigmann.

Så vi må ned fra gjerdet å stå opp for Sannheten. Enten får vi åpenlyst støtte Antikristi eller så får vi være etterfølger av Jesus Kristus. Man kan ikke være begge deler. Vi lever i de siste tider. Klokken er 23:59:59. Snar skal alle møte Jesus Kristus i Dommersetet. Hvordan skal vi kunne forsvare at vi ikke kunne ta stilling for Ham og mot Antikristi. Enten er Roma skjøgen beskrevet i Åpenbaringen 17 og 18 og reformatorene martyrer eller så var de noen idioter som splittet kirken. Bestem deg. Helst i dag. Hvis du mot formodning skulle velge side med det økumeniske bør du ta skrittet fult ut og ikke lenger kalle deg protestant. For å samarbeide med Roma og stadig kalle seg protestant er noe av det mest patetiske som finnes. Det mest hyklerske, falske, feige unnvikelse av sannheten man kan foreta seg.