SEND INN INNLEGG
Hva er Guds strategi?
Del
Hva er egentlig Guds plan for menneskeheten - innholdet i selve Evangeliet. Er det mulig å få øye på helheten? I dette lille innlegget vil jeg dele mine tanker om dette store spørsmålet.

Jeg tror at Gud la konseptet “konsekvens” i skaperverket, det jeg kaller aksjon/reaksjon, som en guide til Ham selv.

Kan det være kosekvensen som beskrives som skillet mellom mørke og ly s i 1.ste Mosebok?

Vi har siden tidenes morgen prøvd og feilet, men via at vi alle må smake konsekvenser for våre handlinger - reaksjoner på våre aksjoner - så lærer vi (sett i et større perspektiv) litt etter litt at ubetinget kjærlighet er det eneste som fungerer.

(var det ikke det Jesus kom for å lære oss, og som de skriftlærde ikke helt var enig i der de valgte heller å sette sin lit til lovens straff og belønnings-prinsipp?)

Verden blir bedre og bedre , selv om det ennå er langt igjen. Det er et faktum at det er mindre kriger, mindre terror, mindre fattigdom, og mindre hat og fiendeskap, og jeg mener at det er konsekvensene av våre handlinger som er vår egentlige læremester.

Kanskje treet i Edens Hage med sin kunnskap om godt og ondt egentlig er et bilde på konsekvensene som ligger innbakt i skaperverket, og ikke en gudeskapt regel som utløser enten straff eller belønning?

Når mennesket ikke lenger mikser/blander (det menneskeskapte?) konseptet straff og belønning med det opprinnelige gudeskapte aksjon/reaksjon (lov og nåde) er vi kommet et godt stykke på vei.

I dag er vi vitne til at budskapet om at Jesus kom til jorden for å vise oss det riktige bildet av Gud får mer og mer innpass i stadig flere kristne sammenhenger.

Gamle doktriner må vike for nytt lys, og “om en tid” tror jeg at hele jorden vil bli klar over at Gud er fullkomment god, og alltid har vært det.

Kjærligheten vil vinne til slutt.

Kan det være det som menes med himmelen?