SEND INN INNLEGG
Helvete – et Hellig sted
Del
Det er helt umulig å forkynne om Himmelen uten å nevne Helvete

De som i dag har en total vegring mot å forkynne om Helvete har falt ut av Livets Bok. De forkynner et totalt falskt evangelium.Det er vel ingen som snakker så mye om Helvete som Jesus Kristus. Helvete nevnes ca. 20 ganger (+/-) i NT (nesten alle i evangeliene), men flere hvis man tar med ord som “fordømt” osv. Tar man med “fortapt” kan man legge til ca. 20 (+/-) flere. (ca. og +/- fordi det variere i de forskjellige oversettelser - i noen oversettelser er jo Helvete tatt helt ut ...!)

Helvete er et Hellig sted, som brenner med Hellig Ild, skapt av Jesus til å huse satan og hans engler samt de som ikke blir funnet i Livet Bok.

Åp. 20:15 Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen .

Det er helt umulig å forkynne om Himmelen uten å nevne Helvete. Selve fundamentet ligger her:

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Joh. 3:16

Av forskjellige grunner bør vi derfor legge av oss alt negativt snakk om Helvete. Helvete bør omtales med denne samme Gudsfrykt som Himmelen. De fleste som underviser eller forkynner om Helvete bommer stygt på målet. La oss forholde oss ydmyke til alle innordninger som Herren har etablert.Gud gav dem over  

Etter døden  

Om livets to utganger