SEND INN INNLEGG
Fødselspermisjonen bør være 1,5 år
Del
Alle er enige i at vi må føde flere barn i Norge. Da må politikerne prioritere virkemidler som hjelper.

Av: Line Meyer, leder i Fana KrF

I følge SSB endte fruktbarhetstallet i Norge på 1,6 i 2017. Svaret ligger i å prioritere familiene, noe kristelig folkeparti alltid har gjort. Til tross for foreldrepermisjon, barnetrygd, kontantstøtte og billigere eller gratis barnehage for noen familier, går fortsatt fødselstallene nedover. Svaret må være mye mer radikal i støtten til dem som velger å få barn.

KrF bør foreslå 1,5 år foreldrepermisjon. 6 måneder til mor, 6 måneder til far og 6 måneder på deling.

Circle of security (COS) blir mye brukt i forståelsen av barnets behov. Den er tydelig på at barn har behov for en trygg tilknytning. Å oppleve trygghet og tilknytning til sine foreldre krever tid sammen. Noen barn har behov for mer tid enn andre og dette har foreldrene best kunnskap om. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best. Ett års permisjon er nok for noen barn, men ikke for alle. KrF mener det er barnets behov som skal komme først. Vi må derfor innrette politikken deretter.

Vi har i lang tid vært forkjempere for kontantstøtten nettopp av den grunn at KrF mener barnets beste skal komme først. Kontantstøtten gjør det mulig for noen familier å velge å være litt lengre hjemme, men den treffer ikke alle med behov for å være hjemme litt lengre med 1-åringene sine.

En annen gruppe som faller utenfor flere økonomiske ordninger, er studenter og nyutdannede som skal bli foreldre. De er på vei inn i arbeidslivet, men har ikke rukket å tjene seg opp rettigheter til foreldrepenger. Det blir derfor svært lite gunstig å få barn i 20-årene mens man studerer. Dette tror jeg er noe av grunnen til at mange venter lenge med å få barn.

KrF foreslår derfor å endre engangsstønaden til foreldrepenger der minimumbeløpet er 2G (p.t. 178 268) i løpet av foreldrepermisjonen.

Foreldrene må oppleve at de har muligheten til å bruke tid på sine barn og gi barna en god start på livet. Ved å gi foreldrene denne tryggheten, kan vi ihvertfall gi et ekstra incentiv til å få barn og ev. barn nr to og tre. Vi trenger en stor satsing på høyere fødselstall i Norge og foreldrepermisjonen er et godt sted å begynne.