SEND INN INNLEGG
Et åpent brev til Norges utenriksminister
Del
Virkeligheten som er beskrevet her kan sjokkere deg, men du er velkommen til å sjekke alt fakta som jeg beskriver.

Kjære Ine Eriksen Søreide.31. januar skal du lede et ekstraordinært møte av “giverlandgruppen” (AHLC). Land som finansierer det meste av de offentlige virksomheter til palestinere på Vestbredden (Judea og Samaria) og Gaza. Bidragene inkluderer også finansiering av FNs organet som heter UNRWA, og som i tillegg til Vestbredden og Gaza er aktiv også i Syria, Libanon, Jordan og andre land.

Årsaken til dette hastemøte er at USA har frosset en del av sitt bidrag til UNRWA. Etter mange år med anti-israelsk løgnpropaganda i norske media, kan det virke helt naturlig at Norge, sammen med andre land, vil ØKE sitt bidrag til UNRWA - dette vil være helt FEIL.

Fra å være en liten hjelpeorganisasjon som hjelp en relativ liten gruppe av flyktninger for 70 år siden, har UNRWA vokst opp til å være et gigantisk monster. Et monster som slukker milliarder av bistands kroner hvert år og arbeider med å oppildne og opprettholder konflikten mellom israelere og palestinere.

Virkeligheten som er beskrevet her kan sjokkere deg, men du er velkommen til å sjekke alt fakta som jeg beskriver.

Har er flere grunn for at Norge, Istedenfor å øke, bør REDUSERE sitt bidrag til UNRWA og jobbe for å nedlegge denne organisasjonen:

1. UNRWA ble stiftet i 1949 for å hjelpe de arabiske-palestinske flyktninger etter krigen. Gjennomsnitt levealder til de halv million arabere som flyktet i 1948 var 70 år. 70 år etter krigen har de alle fleste av disse flyktninger døde av alderdom. De få tusener som lever ennå har en fast bolig og oppholdstillatelse eller statsborgerskap i landene de bor i, dermed kan de ikke bli betraktet som flyktninger lenge. Med andre ord, det finnes ingen “palestinske flyktninger” i dag, og nesten alle de som bruker UNRWAs tjenester har aldri flyktet fra noen sted! UNRWA har ingen grunn til å eksistere!

2. UNRWA er den eneste organisasjon i verdenshistorie som ble opprettet for KUN en gruppe flyktninger, og som fortsette å eksistere lang etter at de som flyktet sluttet med å være flyktninger.

- Ingen har opprettet en egen hjelpeorganisasjon til de 12 millioner tyskere som flyktet i løpet og etter andre verdenskrig.

- FN har ikke opprettet en egen hjelpeorganisasjon til de 14 million mennesker som har flyktet etter konflikten mellom Pakistan og India i 1947.

- FN har ikke opprettet en egen hjelpeorganisasjon til de 850 000 jøder som flyktet fra arabiske land i femti og seksti årene.

- FN har ikke opprettet en egen hjelpeorganisasjon til de 6,3 millioner afghanere som flyktet fra krigen i 1979 og etterpå.

- FN har ikke opprettet en egen hjelpeorganisasjon til de 5,7 millioner som flyktet fra Mosambik fra 1976 til 1992.

- FN har ikke opprettet en egen hjelpeorganisasjon til de 12 millioner flyktninger fra Syria.

- FN har ikke opprettet en egen hjelpeorganisasjon til de 600 000 rohingyaene som flyktet fra Myanmar i det siste året.Så hvorfor er det KUN palestinere som skal ha en dedikert egen hjelpeorganisasjon til evig tid? Hvorfor kan ikke UNHCR, som hjelper alle de andre (ekte) flyktninger i verden hjelpe også palestinere?

3. UNRWA har 677 skoler i flere land. I disse skoler får en halv million arabiske barn en opplæring i jødehat. Denne opplæringen er godt dokumentert i skolebøkene og annet undervisningsmateriale som brukes på skolene. www.terrorism-info.org.il/app/uploads/2017/12/E_259_17.pdf

4. En av kjerneverdiene som UNRWA baserer alle sin aktivitet på er “retten til å vende tilbake”. Dette betyr at organisasjonen lærer og oppmuntrer alle de som får bistand fra organisasjonen (6 millioner) og andre arabere som betrakter seg selv som “palestinske flyktninger”, at de har rett til å flytte inn og bosette seg i Israel. Arabisk flertall i landet vil bety at jødene som bor der idag vil bli tvunget til å flykt, og dette vil bli slutten på den jødiske staten. http://wp.me/pofyQ-eW

5. UNRWA har et budsjett (for 2018) på 2137 millioner dollar (ca. 18 milliarder kr) og 30900 ansatte. Disse resursene er helt Uproporsjonalt i forhold til resursene som brukes på 65 millioner flyktninger og andre fattige mennesker i verden. Palestinere selv betaler nesten ingenting av dette.https://digitallibrary.un.org/…/…/A_72_6%28Sect-26%29-EN.pdf

7. Mange av arabere som bruker UNRWAs tjenestene har en europeisk levestandard. De andre UNRWA brukere lever også bedre enn en milliard fattige mennesker i verden. Hvorfor skal norske skattebetalere betale for denne privilegerte gruppen?

8. Ved hjelp av UNRWA har palestinere i 70 år lært seg å leve som parasitter og har utviklet internasjonal tigging til en kunst. “Givergruppen” (AHLC) som du leder er et eksempel på dette. Palestinere unngår å utvikle en økonomi som kan støtte befolkningen, og ble vant til å leve av utenlandsbistand. Er det riktig at vi i Norge (og andre land) skal fortsette å støtte en slik levestil? http://wp.me/pofyQ-he

9. UNRWA gjør ingen innsats med å føre palestinere på veien til fred. Tvert imot, organisasjonen glorifiserer den palestinsk terroren mot Israel, og i flere tilfeller har et direkte samarbeid med terrororganisasjoner.

10. UNRWA hindrer palestinere med å utvikle et eget skolesystem og en egen økonomi i områder der organisasjonen opererer.

Kjære Ine Eriksen Søreide, jeg forstår at dette kan virke veldig rart og kanskje sjokkerende, men disse argumenter (som kan lett bekreftes av andre kilder) viser tydelig at gradvis reduksjon i bestand til UNRWA og nedlegging av organisasjonen er HELT nødvendig om du ønske å fremme mulighet for fred og slutt på konflikten mellom Israel og palestinere.

Les mer om hvorfor det er så viktig å legge ned UNRWA her: www.facebook.com/UNRWA.dismantled