SEND INN INNLEGG
Er kompasset ute av kurs?
Del

De siste ukene har det pågått en svært interresant debatt i Dagen og Vårt Land om usunn karismatikk. Arne Helge Teigen har i flere innlegg pekt på utenlandske predikanter som har blitt invitert til Norge i ulike kristne sammenhenger, deriblant Oase.

Personlig har jeg selv vært med i både karismatiske og ikke-karismatiske miljø, gjennom studie, jobb, organisasjons- og menighetsliv. Erfaringene jeg har gjort er mange.Først vil jeg takke Arne Helge Teigen for konstruktive og viktige innlegg i debatten om ytterliggående karismatikk og dens usunne sider. Han tar opp at det finnes et usunt nettverk, NAR (New Apostolic Reformation), som Norge dessverre har vært en døråpner for. Forkynnere som Bill Johnson, John Arnott, Heidi Baker, Surpresa Sithole med fler er tilknyttet dette nettverket.

Etter min mening henger usunn teologi ofte sammen med usunn lederstil, inkludert åndelig manipulering.

Et ferskt eksempel på dette er fra et møte i Bergen nå i helgen med Todd White. Han samlet som vi vet tusenvis av mennesker på møtene sine der. Mot slutten av en preken han holdt fortalte han en historie som var rystende. Historien han fortalte handlet om en ung gutt som, på et av Todds møter, hadde stilt seg kritisk og gjort narr av “the fire tunnel” (Dette er en spesiell forbønnshandling hvor man blir bedt for og velsignet av flere mennesker samtidig, med etterfølgende manifestasjoner). Todd Whites respons til gutten var; “Tro ikke at du er større enn Gud. Du skal bare være glad han lar deg leve”.

Gutten gikk inn i “the fire tunnel” og begynte å skjelve og falt om, og plutselig kunne han ikke se. Han ble naturligvis veldig redd, og lurte på hva som skjedde? Hvorpå Todd White spurte om han hadde hørt om Paulus som ble blind på vei til Damaskus? Todd White svarte videre; “Du har gjort narr av dette og sagt at det ikke er Gud”. Gutten fikk ifølge White synet tilbake etterhvert.

Hva slags Guds-bilde er dette? En Gud som gjør deg midlertidig blind, fordi du er litt skeptisk til en spesiell forbønnshandling på et kristent møte? Og denne historien ble fortalt rett før forsamlingen selv skulle gå inn i “the fire tunnel”. Hvem tør stille kritiske spørsmål ved praksis etter en slik historie? Meget taktisk, og åndelig manipulerende etter min mening.

Da Paulus mistet synet var han en ikke-troende, som forfulgte de kristne, og han var enig i drapet på dem. Dette var Guds dramatiske måte å stanse Paulus på. Dette kan overhodet ikke sammenliknes med en ung gutts skepsis på et kristent møte. Her bør varsellampene blinke!

Slike utslag av åndelig manipulering er såpass alvorlig at det må taes tak i av ledere som inviterer slike predikanter. Her er det ikke bare snakk om kulturforskjeller, men teologiforskjeller, alvorlige sådan. Den Hellige Ånd opererer ikke slik, Gud er ikke manipulerende.

Todd White er også tilknyttet de samme forkynnerne som er med i det såkalte NAR nettverket.

Oase og liknende sammenhenger gjør klokt i å lytte til Teigen og andre som har satt seg grundig inn i dette, og som advarer mot usunn lære og praksis. I flere år har han bl.a. advart mot forkynnere tilknyttet dette nettverket.

Han har også tidligere tatt opp dette med usunn ledelse, deriblant i Jesus revolusjon i 2009. Det har nå 7 år senere vist seg at han hadde rett på det området. Dette tyder på at han er verdt å lytte til. Og vi skal være veldig glad for at han har så mye kunnskap om dette, og har tatt seg tid til å skrive flere innlegg til vår opplysning.

Herved oppfordrer jeg Oase og folk i alle kristne sammenhenger til å sette seg grundig inn i dette usunne som allerede har influert store deler av kristen-Norge. Vi er nødt til å snakke om sakens kjerne; er teologien i NAR-nettverket bibelsk eller ikke?

Forkynnelse likner mye på kompasskurs; er det litt skjevt, merker vi det ikke så godt i starten, men vi kommer mer og mer ut på viddene etter som tiden går og folk innretter seg etter de nye impulsene. En slik gradvis NAR påvirkning over flere år har kanskje fått kompasset ut av kurs, uten at man har merket det?