SEND INN INNLEGG
Justisminister Sylvi Listhaug
...
Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) (t.h) og Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre på talerstolene i Stortinget, torsdag 17. mars. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Den politiske venstresidens angrep på Sylvi Listhaug
Del
De siste dagene har Norges innbyggere vært vitne til et politisk narrespill som savner sidestykke i norsk politikk.

Justis og beredskapsminister Sylvi Listhaug sitt facebook-innlegg etter Stortingets debatt om tap av statsborgerskap for personer som truer Norges sikkerhet ble kimen til at Ap leder Jonas Gahr Støre startet opp jakten på Sylvi Listhaug godt assistert av KrF leder Knut Arild Hareide som lenge har jaktet på sin fiende Sylvi Listhaug.

Selv om meldingen ble unnskyld av Listhaug var ikke dette godt nok. De selvoppnevnte domsmenn hadde ikke forståelse for unnskyldningen til Listhaug og kjørte saken videre med stadig nye kraftige utfall.

Vi er svært overrasket over at et innlegg på Facebook skulle få slike konsekvenser for Sylvi Listhaug. PST var helt enig med regjeringen om at det ville være nyttig å inndra statsborgerskapet til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt. Arbeiderpartiet og den øvrige opposisjonen stemte imot dette.

Listhaug ved sin rådgiver la inn følgende bilde og tekst på Facebook: ”Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.”

Ordlyden er satt på spissen, noe som vi alle forstår. Intensjonen var å poengtere hvor viktig det er at fremmedkrigere og terrorister ikke fikk komme inn i landet. Norsk politi ønsket å gardere seg mot angrep, og ikke minste å forhindre at de skulle påvirke andre til å bli radikalisert.

For nasjonens sikkerhet ville dette forslaget vært best, etter vår mening. Ingen ting i den korte teksten kan tolkes dit hen at det har noe med Utøya å gjøre, for da legger en inn noe i teksten etter sitt eget forgodtbefinnende.

Det hevdes at det gikk en hel arbeidsdag før noen i kommunikasjonsavdelingen til Ap bestemte seg for å knytte Listhaugs utspill til Utøya-filmen, og dermed til 22. juli. Med andre ord: Det var Aps PR-avdeling som opprettet denne påståtte ”åpenbare” koblingen, sier George Gooding. Fra da av begynte mange Ap-folk sammen med overlevende etter 22. juli-terroren, å gjenta dette.

Det gikk altså en hel arbeidsdag før noen i kommunikasjonsavdelingen til Arbeiderpartiet bestemte seg for å knytte Listhaugs utspill til Utøya-filmen, og dermed til 22. juli.

Det var Arbeiderpartiets PR-avdeling som etablerte denne påstått «åpenbare» koblingen, sier George Gooding.

Mange Arbeiderparti-folk, inkludert overlevende etter 22. juli-terroren, som f. eks. partisekretær Kjersti Stenseng og Tonje Brenna begynte å gjenta dette budskapet Utover kvelden gjentok AUF-leder Mani Hussaini og Eskil Pedersen også 22. juli-koblingen.

Lørdags formiddag 10. mars, etter et par presseoppslag basert på utsagnene til overlevende etter 22. juli, var det klart for meldinger fra Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre.

Før dette skjedde, gikk debatten forholdsvis saklig om Listhaugs utspill. George Gooding sier: ”En gjennomgang av fakta viser at det ikke var noen saklig grunn til å koble 22. juli og Utøya-filmen til Listhaugs innlegg – og at denne koblingen ble startet av Arbeiderpartiets egne PR-folk.”

(”Avslørt: - Det var en PR rådgiver i Ap som koblet Listhaugs utspill til Utøya-terroren” Øyvind Thuestad. Document.no 20. mars 2018)

Nå vet vi altså at denne koblingen mellom Listhaugs innlegg og Utøya ble gjort av en PR rådgiver i Ap. Hvorfor det ble gjort slik forstår vi godt nå. Ved denne kobling ble det lett å angripe justisministeren. Det skapte en hysterisk stemning blant mange mennesker slik at det hun hadde gjort rettferdiggjorde venstresidens målsetting om å kvitte seg med henne.

Når Ap-folk bruker Utøya tragedien, som selvfølgelig alle tar avstand fra, i sin iver etter å få Listhaug bort fra regjeringen, vil vi minne dem om hva som har skjedd der tidligere.

I sin bok ”Den Rød Grønne Terrorøya” skriver tidligere AUF’er Ivar Fjeld om sosialistenes bånd og sympatier med grupper som Hamas og PFLP, Fjeld dokumenterer venstresidens samarbeid og støtte til palestinske terrorister og navngir flere Ap-folk som Jens Stoltenberg, Anniken Huitfeldt, Martin Henriksen og Eskil Pedersen.

Den 28. januar 2011 avslørte TV2 Gahr Støre sin samtale med Hamas og avdekket et hemmelig-stemplet dobbeltspill i toppen av Arbeiderpartiet. Han bekreftet i TV2 sitt video-opptak at han på oppdrag av al-Fatahs leder, Mahmoud Abbas, førte telefonsamtaler med lederen i Hamas. (Side 81)

Hvorfor samarbeidet Ap-folk med terrorister som ønsket å få bort Israel fra deres land? Det bør Gahr Støre og andre innen Ap svare på.

Men Gahr Støre hevdet at Listhaug snakker med to tunger. Til det sier Paul Grøtvedt:

”Å påstå at Listhaug snakker med to tunger bygger derfor bare på en mistanke i Støres hode som han ikke kan begrunne. I mangel av saklige argumenter mobiliserer han i stedet den politiske avmaktens siste halmstrå, nemlig konspirasjonsteorien. Ved hjelp av den limer han Listhaug til Utøya-terroren. Det er en nedrig og ondsinnet taktikk som bare en politisk bankerott partileder kan ta i bruk. Her har Støre suspendert alle politiske argumenter og prinsipper for å knuse en politisk motstander. Og attpåtil poserer han i mediene som Aps moralske beskytter og redningsmann mot Listhaugs dobbeltspill og konspirasjoner!

Dette er det mest kyniske maktspillet vi har sett fra Aps side. I denne håndtering av Listhaug-saken minner Støres taktiske grep om Lenins infame og antidemokratiske behandling av sine motstandere. For å få denne kabalen til å gå opp starter han med det som i logikken kalles en intensjonell depresiering. Det innebærer at han tåkelegger Listhaugs tekst slik at hva som helst kan legges inn og trekkes ut. I dette tilfelle har han med stort hell dratt frem dobbeltkommunikasjon og konspirasjon. Fordi den ideologiske Ap-tåka nå ligger tykk over Listhaugs tekst er det omtrent umulig å lese hva som egentlig står der.”

Vi må bare konstatere at det som skjedde i Stortinget er et ”karaktermord” av justisministeren hvor alle mulig midler ble tatt i bruk for å kvitte seg med en brysom og sta minister som elsker sitt land. Etter bibelsk lære er dette brudd med det 5. bud. Luther sier: ”Vi skal ikke slå i hjel, verken med hånd, hjerte eller ord ….”

Alle de sosialistiske partiene på Stortinget sto bak mistillitsforslaget som var fremmet av partilederen Moxnes i partiet Rødt.

Vi undrer oss over at Krf gikk sammen med de kristendomsfiendtlige sosialistene for å få bort ministeren. Saken er den at det kristendomsfiendtlige Aps taktiske grep og onde plan påvirket Krf. At Krf kunne falle så dypt å bruke Utøya-kortet, er en ukjærlig handling og ikke i samsvar med bibelsk etikk.

Hareide bør svare på hvorfor han også koplet til Utøya etter påvirkning av sosialistene og ”ulvene” i media! Denne saken og tidligere saker var vel ikke så alvorlige at man måtte kaste justisministeren som beklaget mange ganger! Men beklagelsen ble ikke godtatt.

Etter bibelsk tankegang skal en ta alt opp i beste mening, men her skorter det nok både hos Hareide og andre, for målet var å bli kvitt en brysom minister. Er det å opptre anstendig?

Vi ser det slik at nasjonens sikkerhet er viktigere enn terroristenes rettigheter. At venstrefløyen går imot PST anbefalinger er bedrøvelig, men at Krf gjør det samme er lite troverdig.

 

DagensDebatt.no: «Er det mest kristent å støtte Sylvi Listhaug, eller er det mest kristent å være imot henne?» spør artikkelforfatteren.

Posted by Dagen on  25. mars 2018

 

Listhaug har gått av, hva nå?

Hva nå? Dagen-journalist Ingjerd Våge intervjuer sjefredaktør Vebjørn Selbekk om avgangen til justisminister Sylvi Listhaug. Husk å skru på lyden!

Posted by Dagen on 20. mars 2018