SEND INN INNLEGG
Bibelens endtidsprofetier?
Del

Radiovert og forfatter Bill Salus har i “Profecy Depot Ministries” lagt ut sin forståelse av tidsperspektivet i profetiene i Ezekiel kap. 38 og 39: Exploring the Timing of Ezekiel 38 and 39 - Prophecy Depot Ministries . Hans forståelse kan leses her, og mange, utenom meg selv, tror jeg ville ha vært interessert i å høre hva bibelkyndige norske fagpersoner mener om hans forståelse.