SEND INN INNLEGG
KRITISERER PREST: Dag Ousdal.
KRITISERER PREST: Dag Ousdal. Foto: Byline stor
Sokneprest med israelkritikk på konfirmasjonsleir
Del
– Jeg sendte barnet mitt for å 
få opplæring i den kristne tro, ikke 
i politisk propaganda mot Israel, sier konfirmantforelder Dag 
Ousdal i Asker.

Sommeren 2014 var konfirmantene ved Asker kirke på sommerleir ved Tvedestrand (Risøya). Der fremførte soknepresten i Asker kritikk mot Israel.

Konteksten var Gazakrigen og budskapet var klart: Israel var syndebukken.

Mitt anliggende her, er ikke å diskutere Gazakrigen. Poenget er at jeg som forelder sendte mitt barn avgårde i den tro at det skulle få opplæring i den kristne tro. At det i tillegg skulle agiteres for politiske standpunkter, ante jeg ingenting om.

Å sende sine barn på utflukter i andres regi, innebærer å vise de ansvarlige tillit. Når denne tilliten misbrukes, er det et grovt overtramp.

Soknepresten har brukt en konfirmasjonsleir som arena for å agitere for én side av konflikten. Dette gjøres i embets medfør.

Kan soknepresten vite at alle involverte foreldrene er enige i hans vurdering? Har soknepresten mandat til dette?

Da jeg fikk vite om sokneprestens politiske uttalelser, kontaktet jeg Asker kirke for å få mer klarhet i saken. Svaret jeg fikk, bekreftet mine mistanker. Her var ingen beklagelse, kun en stadfestelse og en legitimering av det som var gjort. I brevet jeg mottok fra soknepresten, skriver han blant annet dette:

«Profilen var godt forankret i Den norske kirkes offisielle holdning til konflikten. Blant annet kan jeg vise til Mellomkirkelig Råds (MKR) styringsdokument om Midtøsten for 2012–1014, vedtatt for to år siden, der de prinsipale holdningene til den israelsk-palestinske konflikten er de samme som jeg målbar på Risøya.»

Hvis soknepresten har rett i dette, bør alle som støtter Israels side i konflikten vurdere om de kan sende sine barn på denne type arrangementer.

Mange har i disse dager fått øynene opp for Islamsk Stats (IS) brutaliteter i Irak og Syria. Det kan være verdt å merke seg at Hamas bygger på samme ideologi. At soknepresten finner det passende å bruke en kristen konfirmasjonsleir til å kritisere det landet som står i spissen for å bekjempe disse kreftene (Israel), er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Saken blir ikke mindre alvorlig når man tar i betrakting at man har med unge, lett påvirkelig mennesker å gjøre. Slik dette fremstilles, vil jo konfirmantene lett kunne forledes til å tro at det er en sammenheng mellom kristendom og israelfiendtlighet. Er det dette Asker kirke ønsker å lære sine konfirmanter?

Budstikka ønsket ikke å trykke denne artikkelen. Jeg har derfor måttet finne andre kanaler for å nå ut til de det gjelder. Håpet er å opplyse alle involverte foreldre om at israelkritikk inngår som en del av Asker kirkes konfirmasjonsundervisning.

Om soknepresten finner det uproblematisk å bedrive denne type samrøre av teologi og politisk propaganda, er det ikke sikkert at alle aktuelle foreldre deler dette syn.

Les hovedsaken i dagen mandag 27. oktober: Reagerer mot Israel-kritikk på konfirmantleir

 

 

propaganda,politisk propaganda,midtøsten-politikk,tor øystein vaaland,Gazakrigen,asker kirke,dag ousdal,kristen tro,sokneprest,israel-kritikk