SEND INN INNLEGG
Nicholas Wilkinson, leder i So
...
Nicholas Wilkinson, leder i Sosialistisk ungdom (SU): Foto: SU
Når homofile ikke kan bevege seg fritt
Del
Det er ganske lang vei fra Den norske kirkes prekestoler til voldelige overfall på åpen gate.

Onsdag morges fortalte nyvalgt leder Nicholas Wilkinson i Sosialistisk ungdom om hvordan han og hans mannlige kjæreste hadde blitt utsatt for hets og senere vold en kveld de var ute og gikk.

Ifølge Politiet ble det i 2013 levert inn 238 anmeldelser for såkalt hatkriminalitet i Norge.

Wilkinson sier til NRK at han blant annet ikke tør å holde kjæresten sin i hånden på Grønland i Oslo.

Det er helt uholdbart at Wilkinson og andre homofile skal føle seg utrygge fordi de er homofile.

Det påhviler oss alle et ansvar for å bidra til at samfunnet tar et oppgjør med de holdninger som fører til at noen både hetser og angriper homofile på grunn av deres legning. Det finnes ikke noe som kan rettferdiggjøre en slik respektløs opptreden.

Nicholas Wilkinson sier til NRK at det han kaller religiøse ekstremistmiljøer legitimerer vold ved gang på gang å si offentlig at både homofile, og også kvinner, er annenrangs borgere.

Wilkinson mener at både myndigheter, politi, prester, imamer og andre religiøse ledere må bidra til holdningsendring hos de mest ytterliggående.

I prinsippet er det lett å slutte seg til Wilkinsons oppfordring. Det finnes imidlertid et par forbehold.

For det første bør Wilkinson presisere hvem han snakker om når han omtaler religiøse ekstremister. Når han viser til Grønland, er det nærliggende å anta at det er ytterliggående muslimer han tenker på.

Men betegnelsen «religiøse ekstremister» er så generell at både majoriteten av muslimer og også mange kristne kan føle at det er dem han snakker om. Det er på det rene at mange i begge disse gruppene betrakter homofilt samliv som brudd på Guds og Allahs vilje. Det er ikke det samme som at disse direkte eller indirekte bidrar til vold.

Les også: 15 menigheter støtter homofestivalen EuroPride

Og her er vi ved det andre forbeholdet: hvor tett er koblingen mellom det å forfekte et tradisjonelt kristent syn på homofilt samliv, og det å ty til hets eller overfall på gaten?

Det er nærliggende å spørre om det ikke er andre forestillinger enn de religiøst betingede som driver frem denne uakseptable adferden. Det er ikke rimelig at verken kirken eller muslimske trossamfunn får skylden for det som er voldelig adferd fra bøller.

I 2008 refset daværende justisminister Knut Storberget (Ap) Oslo-biskop Ole Christian Kvarme fordi Kvarme angivelig prøvde å stoppe en vigselslignende handling mellom to menn i Kampen kirke.

Storberget ble sitert på at Kvarme på denne måten bidro til hatvold, og sa til Dagbladet at «når kirken stadig problematiserer homofile, må de ta ansvar for de fordommene som dyrkes. Hele debatten skaper fordommer, og hat og vold er et produkt dette».

Det virket ikke som Storberget forstod at han med denne uttalelsen i realiteten prøvde å styre Den norske kirkes teologi.

Et trossamfunn må ha anledning til å opprettholde et tradisjonelt syn på ekteskapet og dermed også på homofilt samliv, uten å dermed bli stilt til ansvar for gatevold. Det er ganske lang vei fra Den norske kirkes prekestoler til voldelige overfall på åpen gate.

Nicholas Wilkinson skal få all mulig støtte for sitt ønske om å kunne bevege seg fritt.

Vi håper han også som politiker vil respektere at religions- og ytringsfriheten gir andre anledning til å ha oppfatninger om mellommenneskelig samliv – uten at dette gir grunnlag for hatkriminalitet.

lederartikkel,dagens leder,den norske kirke,knut storberget,menighetsplanting,ole christian kvarme,gatevold,homofili,nicholas wilkinson,sosialistisk ungdom,religionsfrihet