SEND INN INNLEGG
MOT TERROR: Demonstranter prot
...
MOT TERROR: Demonstranter protesterer mot den ekstreme islamistiske gruppen ISIL. FOTO: REUTERS/Stringer
– Flere kan ha Norge som terrormål
Del
Dessverre var også terrortrusselen reell før også, og vil fortsatt henge over hodene våre i lang tid fremover.

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) varslet onsdag om at en ekstrem gruppe i Syria kan ha gitt enkeltpersoner i oppdrag å angripe mål i Norge. Foreløpig har ikke myndighetene gitt noe informasjon om hvem som står bak disse planene. Men det er flere terrorgrupper som opererer i Syria og som kan ha som mål å angripe Norge. Først og fremst fordi disse mener den norske staten er en del av en krig, et korstog, mot islam.

Radikalisert

Helt siden 90-tallet har det vært radikale islamister i Norge. De første kom som flyktninger fra land som Afghanistan, Algerie, Somalia og Irak. Senere har flere kommet og barna deres har vokst opp her i Norge. Blant de unge muslimske ekstremistene er det flere som har blitt mer radikale enn foreldregenerasjonen. Dette hatet viste seg for første gang frem under den store demonstrasjonen mot karikaturtegningen som Dagbladet publiserte av Profeten Mohammad i 2010. Da talte Mohyeldeen Mohammad.

«Vi er samlet for å vise avsky for karikaturene fremstilt av mediene til tjeneste for norske myndigheters krig mot islam», sa han til de flere tusen som hadde møtt opp. De svarte med taktfaste rop. «Allahu Akbar», Gud er stor.

Videotrusler

I 2012 kommer Mohammad igjen i fokus. Nå er han i Syria. Han blir avbildet i en video, sittende med et maskingevær. Nå kommer han med nye trusler mot Norge.

«Deres egen politikk, deres krigføring i Afghanistan, deres støtte til Israel og dårlige behandling av muslimer er grunnen til radikalisering. Ikke pek på meg, men gå til dere selv», sier en bevæpnet Mohammad i videoen.

«Jeg foreslår at dere rydder i deres egne problemer. Men dere er vantro, kuffar. Den aller, aller verste skapningen som tråkker på denne jorden», sier Mohammad.

Reiser til Syria

For mange nordmenn er det vanskelig å forstå hvor dette hatet kommer fra. 40-50 har reist fra Norge til Syria, muslimske ungdommer som har vokst opp i Norge. De fleste slutter seg til radikale islamistgrupperinger med forbindelser til terrornettverk. Det kan virke uforståelig at noen av disse kan ønske å ta med seg krigen hjem fra Syria til Norge. Men dette er dessverre ikke helt urealistisk.

For nordmennene som kriger i Syria dreier det seg ikke bare om en kamp mot diktatoren Bashar al-Assad. Målet er også å opprette et kalifat, slik Den islamske staten i Syria og Levanten ( ISIL ) nylig erklærte opprettet. Scenarioet kan virke fullstendig urealistisk. Men det er altså en drøm unge norske muslimer har vist seg å være villig til å risikere sitt eget liv for å gjøre til virkelighet. For dem er ikke deltakelsen i Syria-krigen bare et bidrag til en hardt undertrykt og lidende befolkning, men en del av krigen mellom Vesten og islam. Krigen i Syria er bare et første trinn. Deretter skal man «frigjøre Palestina fra jødene», før det nye kalifatet, altså en islamsk stat, vil kunne spre seg over hele verden.

Krig mot Vesten

Scenarioet kan virke fullstendig urealistisk. Men det er altså en drøm unge norske muslimer har vist seg å være villig til å risikere sitt eget liv for å gjøre til virkelighet. For dem er ikke deltakelsen i Syria-krigen bare et bidrag til en hardt undertrykt og lidende befolkning, men en del av krigen mellom Vesten og islam. I en slik sammenheng er det dessverre heller ikke helt urealistisk at Norge blir et terrormål.

Allerede i 2003 truet dagens Al-Qaida-leder Ayman al-Zawahiri Norge, i et lydopptak. Det var første gang vi ble satt på kartet av den internasjonale terrorbevegelsen. Bakgrunnen var høyst sannsynlig den norske krigsdeltakelsen i Afghanistan, der norske soldater hadde vært med å fjerne Taliban fra makten og frarøve Al-Qaida-ledelsen deres trygge havn.

Og i en tale som ble i oktober 2004 ble også budskapet understreket. Al-Qaidas nestleder ramset opp Norge sammen med USA, Storbritannia, Australia, Frankrike, Polen, Sør-Korea og Japan.

«Alle deltok i invasjonen av Afghanistan, Irak og Tsjetsjenia og har i virkeligheten også lagt til rette for Israel», sa den tidligere egyptiske øyelegen Zawahiri.

Lærer av veteraner

Det som har endret seg og som gjør at Norge nå i enda større grad er et terrormål er det store antallet som har reist herfra til Syria, som tidligere omtalt i Dagen. Vi vet ikke hvilke konkret gruppe det er, men vi vet at terrorgrupper i Syria og Irak har tilgang til avanserte våpen som de har tatt fra den syriske og irakiske staten. Men viktigere enn våpen er tilgang på erfaring. Blant disse gruppene er det de som har kjempet i 20-30 år og har erfaring med terrorangrep og å lage avanserte bomber. Nordmenn i Syria kommer i kontakt med disse veteranene og lærer av dem.

Det er forståelig at mange føler frykt når Politiets Sikkerhetstjeneste varsler om et mulig forestående terrorangrep. Det er positivt at myndighetene tar forholdsregler og varsler befolkningen. Men dessverre var også terrortrusselen reell før og vil fortsatt henge over hodene våre i lang tid fremover. Det er et stort antall både fra Norge og andre vestlige land som reiser til Syria og opprettelsen av et kalifat er ventet å øke tilstrømningen. Så lenge denne konflikten fortsetter og så lenge grupper og bevegelser med tilknytning eller bakgrunn fra Al-Qaida har tilhold der er det en reell terrortrussel.

isil,ekstremisme,analyser