SEND INN INNLEGG
Kall til hellig hverdag
Del
«Boken gir et vektig bidrag til å få kristenfolk til å se at alle troende har en «fulltidstjeneste», og at arbeidet er kjernen i vår daglige gudstjeneste», skriver Reidar Paulsen i denne bokanmelselsen av «Bygge Guds rike».

Forfatteren er dataingeniør, og har alltid hatt brennende interesse for teologi og aktivt menighetsarbeid. Han ble fascinert når kamerater valgte det som ble omtalt som «fulltidstjeneste i Guds rike», ble prester, pastorer eller misjonærer. De hadde «valgt en edlere vei. De skulle bygge Guds rike, mens jeg skulle bygge datasystemer».

A-lag og B-lag?

En skal ikke bevege seg langt i det kristne landskapet før en finner slike holdninger. Bjorvand spør: «Har Gud et A-lag og et B-lag? Finnes det et A-lag av menighetsansatte og misjonærer som er i fulltids tjeneste for Ham, mens resten av oss skal bli stående og heie? Er vår eneste hensikt å plukke opp regningen etter A-laget? Bryr ikke Gud seg om hva vi fyller dagene med på arbeidsplassene våre?»

Ja, det er retoriske spørsmål, men de avslører mer eller mindre bevisste holdninger. Og det i et land med Martin Luthers kallsetikk, Hans Nielsen Hauges forbilde og Mathias Orheims sanger i arven (et vers fra en av sangene innleder hele denne boken). Bjorvand tar et kraftig oppgjør med slike holdninger og viser at alle kristne er kalt til tjeneste og at de fleste har sin primære tjeneste mandag til lørdag i arbeids- og samfunnsliv.

Arbeid er gudstjeneste

Like viktig er det å se at selve arbeidet er en gudstjeneste. Arbeidsplassen er ikke bare et springbrett for evangelisering, men stedet å leve ut oppdraget som ble gitt oss alt før syndefallet. Bjorvand kan samle det slik: «Oppdraget er å forvalte jorden, elske mennesker og disippelgjøre folkeslagene, men de konkrete arbeidsoppgavene vil du få på ditt enkelte arbeidssted. Bring velsignelse, godt humør og hardt, ærlig arbeid».

Andre hoveddel av boken gir teori om bedrifter og deres hensikt pluss et mer praktisk kapittel om bønnerom i bedrifter. Så kommer en drøftelse av menigheters forhold til kulturen rundt dem. Les og tenk. Vi presenteres for Tim Kellers modell for relasjonen. Uansett hva vi ellers måtte mene om alternativene: Er det mulig å være en menighet som tror på misjonsbefalingen og ikke ønsker å påvirke til forandring av kultur og samfunn?

Samle erfaringer

Siste del av Bjorvands bok tar for seg en rekke yrker og gir tanker om og tips for hvordan kallet kan leves ut i arbeidslivet. Dette er en begynnelse til noe som kan bli både mer omfattende og rikere – så her ønsker en å samle inn erfaringer fra mange flere og har opprettet en «samlestasjon»: www.byggegudsrike.no – vil du bidra med dine erfaringer eller tips - send en e-post til post@byggegudsrike.no

Spennende bok om viktige emner

«Bygge Guds rike» er en spennende bok om viktige emner. Den er velskrevet og lettlest uten å være lettvint. Forfatteren er dyktig med illustrasjoner, eller skal vi kalle dem lignelser (for eksempel: «Så seiler vi på Mjøsa» og Norges beste boller)? Han bruker egne erfaringer og andres vitnesbyrd. Det øker nærhet og troverdighet.

Men viktigere enn formen, er at boken gir et vektig bidrag til å få kristenfolk til å se at alle troende har en «fulltidstjeneste», og at arbeidet er kjernen i vår daglige gudstjeneste. Det er det positive anliggendet. Det er utmerket ivaretatt, mest av alt i den første firedelen av boken. Det innebærer også at Bjorvand under veis elegant torpederer en serie av kristelige floskler, talemåter vi lett tyr til for å ta brodden av utfordringen.

«Bygge Guds rike» er utstyrt med en enkel studie- og samtaleplan.