SEND INN INNLEGG
Håkon Ødegaard, kommunikasjons
...
Håkon Ødegaard, kommunikasjonssjef Norsk Folkehjelp
Okkupasjonen er en 
hard hverdag, ikke en myte
Del
Per Arne Åkenes kaller Israels okkupasjon av Palestina en myte. Vi skulle virkelig ønske han hadde rett.

I et innlegg i Dagen 21.10 om kampanjen mot brusmaskinprodusenten SodaStream kaller Per Arne Åkenes okkupasjonen av Palestina en myte.

Les også: – La boikottboblen deres briste

Åkenes legger fram en kontroversiell og marginal tolkning av folkeretten og historien til konflikten som går på tvers av oppfatningene til det internasjonale samfunnet, FN, USA og norske myndigheters politikk.

Norsk Folkehjelp har hatt programvirksomhet i Palestina siden 1987. Ved hjelp av støtte fra samarbeidspartnere som Fagforbundet jobber vi med å styrke lokale organisasjoner, fremme demokratiske prosesser på grasrotnivå, og støtte viktig humanitært arbeid i lokalsamfunnene.

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet skulle virkelig ønske Åkenes hadde rett, og at Israels okkupasjon var en myte.

Vi skulle ønske at Israel ikke hadde bygget en delingsmur på Vestbredden som skiller landsbyer og mennesker fra hverandre, at bosettingsutbyggingen ikke konfiskerte mer og mer palestinsk land og naturressurser, og at befolkningen i Gaza ikke levde under en hard blokade.

Vi skulle ønske at Gazas befolkning i sommer ikke ble utsatt for det tredje militære angrepet på seks år, hvor 2,186 palestinere, 516 av disse barn, mistet livet.

Men okkupasjonen har dessverre vært et faktum i nesten 50 år. På Vestbredden blir stadig mer land og ressurser fratatt den palestinske befolkningen til fordel for israelske bosettere. Bosettingsvirksomheten fører til at palestinere opplever en rekke menneskerettsbrudd på daglig basis, som å bli nektet retten til utdanning, vann, bolig, eiendom, tilgang til naturressurser, bevegelsesfrihet, selvbestemmelse og personlig sikkerhet.

De som ønsker en fredelig løsning mellom israelere og palestinere bør ikke bagatellisere folkerettsbrudd. Israels konfiskering av land og ressurser for å bygge bosettinger undergraver muligheten for palestinere å etablere en levedyktig stat. Et samlet internasjonalt samfunn er enig om at byggingen av bosettinger er ulovlig og et hinder for fred. Bosettingspolitikken til Israel fordømmes av FN, USA, EU og Norge. Regjeringen skriver i framlegget for statsbudsjettet for 2015 at de anser den israelske bosettingspolitikken som den største utfordringen for varig fred.

Når SodaStream velger å ha sin hovedfabrikk i en ulovlig bosetting, støtter selskapet direkte opp under folkerettsstridig virksomhet gjennom å skatte til bosettingskommunen. Disse skatteinntektene brukes på skoler, veier og annen infrastruktur som palestinere ikke får lov til å bruke, selv om det er bygget på deres land.

Norsk Folkehjelp, Fagforbundet og de 20 andre organisasjonene som er tilsluttet kampanjen «La boblene briste, boikott SodaStream» krever derfor at SodaStream flytter all produksjon ut av de okkuperte områdene. Vår kampanje er ikke en boikottkampanje mot Israel, men mot SodaStream og andre selskapers støtte til en ulovlig bosettingspolitikk som frarøver palestinerne grunnleggende rettigheter.

SodaStream framstiller produksjonen på okkupert område som et fredsprosjekt og som en tjeneste til de palestinerne som jobber der. Det stemmer at det jobber noen hundre palestinere på SodaStream-fabrikken. Selskapet sier derimot ingenting om grunnen til at palestinerne ikke får jobb noe annet sted. Det er på grunn av okkupasjonen, som bosettingsutbyggingen er en viktig del av, at palestinere opplever massive økonomiske problemer og en uakseptabelt høy arbeidsledighet.

Okkupasjonen er dessverre ikke en myte, men en hard hverdag for millioner av mennesker. Fordi vi hver dag ser konsekvensene av israelske myndigheters blokade av Gaza og konfiskering av land og ressurser på Vestbredden, jobber vi mot selskap som bidrar til folkeretts- og menneskerettsbrudd i Palestina.

Så lenge SodaStream bidrar til folkerettsbrudd, vil vi oppfordre norske butikker og kunder å slutte å kjøpe disse brusmaskinene.

paywall