SEND INN INNLEGG
Dag Øyvind Juliussen, direktør
...
Dag Øyvind Juliussen, direktør Internasjonale Kristne 
Ambassade Jerusalem, 
norsk avdeling
Myten om israelsk okkupasjon
Del
Her hjemme i den norske Midtøsten-debatten går begrepet okkupasjon igjen som et mantra. Begrepet brukes uavlatelig i kritikk mot Israel.

Påstanden og beskrivelsen som går igjen er at Israel ulovlig har okkupert palestinske områder og at dette er årsak til konflikten i Midtøsten.

I SVs landsmøte fra 2007 heter det: « En forutsetning for fred er at Israels ulovlig okkupasjon av de palestinske områder opphører ».

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre uttalte i Stortinget 16. februar 2012: « Jeg mener fortsatt at kjernen i konflikten er okkupasjonen

Områdene som det strides om er Judea og Samaria, den såkalte Vestbredden. Disse kom på Israels hender i 1967, ut fra de refererte påstandene skulle det vært fred mellom Israel og de arabiske naboene før dette. Alle som kjenner historien vet at slik var det ikke, det var både terror og krig mot Israel i åresvis før 1967.

Før første verdenskrig eksistert ikke de grensene vi i dag kjenner i Midtøsten, store deler av regionen var underlagt det tyrkiske imperium. Alle arabiske stater ble opprettet i kjølvannet av første verdenskrig og utover, så også Israel.

Historisk har dagens Israel enten vært under jødisk suverenitet eller en del av skiftende riker og imperier. Palestina har aldri eksistert som en egen nasjon eller suverenitet, Jerusalem har de siste 3000 årene kun vært en hovedstad for den jødiske nasjon.

Den folkerettslige forankringen for opprettelsen av Israel var ikke FNs delingsforslag fra 1947, tvert imot ble det forkastet av den arabiske part og fikk derfor aldri noen juridisk virkning. Derimot begynte opprettelsen av staten Israel under og etter første verdenskrig.

I et brev datert 17. november 1917, skrev den britiske utenriksministeren Arthur Balfour til Lord Rotschild. Her lovet Storbritannia å støtte «etableringen i Palestina av et nasjonalt hjem for det jødiske folket». Dette ble senere kalt Balfourdeklarasjonen.

San Remo-konferansen i 1920 var en del av fredsoppgjøret etter første verdenskrig. Her ble flere mandater gitt til Storbritannia og Frankrike. Hensikten med mandatene var opprettelse av selvstendige nasjoner. Palestinamandatet ble gitt til Storbritannia, målet var opprettelsen av et hjemland for det jødiske folk. Mandatområdet bestod av hele dagens Israel samt dagens Jordan. I strid med mandatet delte Storbritannia i 1921 området og gav bort 77 prosent til Hashemitten, dette førte til opprettelsen av staten Jordan.

I 1922 vedtok Folkeforbundet Palestinamandatet, mandatområdet bestod av Israel med Judea og Samaria (Vestbredden) samt Gaza. Dette vedtaket konstituerte folkerett. I henhold til artikkel 6 skulle det legges til rette for tett jødisk bosetning («close settlement by Jews») i området.

Etter andre verdenskrig ble FN opprettet, artikkel 80 i FN-pakten fastslår den fortsatte gyldigheten av de rettighetene som var gjeldende for alle stater og folk, eller de allerede eksisterende internasjonale rettskilder, inkludert de som var vedtatt av Folkeforbundet.

Da britene trakk seg ut og Israel ble opprettet i 1948, angrep de arabiske nabolandene. Jordan okkuperte Vestbredden og Egypt okkuperte Gaza. Begge okkupasjonene ble ansett som ulovlige.

Den ulovlige okkupasjonen pågikk frem til seksdagerskrigen i 1967, i denne forsvarskrigen erobret Israel Gaza og Sinai fra Egypt og Vestbredden fra Jordan. Siden 1967 har Israel gitt fra seg over 90 prosent av området de inntok i denne krigen, hele Sinai ble gitt tilbake til Egypt gjennom fredsavtalen.

Israel er i dag ingen ulovlig okkupant ut ifra følgende kriterier:

1) Judea og Samaria (Vestbredden) ble ved folkerett gitt som et hjemland til det jødiske folk.

2) Ingen annen stat eller suverenitet har noen legitime krav på området.

3) Israel inntok området i selvforsvar og erobret det fra en ulovlig okkupant.

Et enkelt sammenfattende avsluttende spørsmål til alle som anklager Israel for okkupasjon er: Hvem har de okkupert i fra?

Anklagene om ulovlig okkupasjon er grunnløse. I tillegg er de en avsporing fra konfliktens reelle kjerne, som er ønsket om å fjerne Israel fra kartet.

midtøsten-debatt,okkupasjon