SEND INN INNLEGG
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
meninger
Nød i Israel er en sak for kristne
Del
Gud har brukt Israels folk til å gjøre oss kristne åndelig rike. Vi har fått Bibelen fra dem. Vi har fått Jesus Messias fra dem. Så skylder vi også å hjelpe dem når de er i materiell nød.

En enslig mor i Jerusalem kunne ikke betale husleien sin i oktober. Hun hadde heller ikke penger i november. Og på et tidspunkt i oktober kunne hun ikke lenger betale for innkjøpene hos den lokale kjøpmannen. Han forbarmet seg over henne og tillot at hun kjøpte litt på kreditt.

Denne historien er bare én av mange tilsvarende i Israel de siste månedene. Koronakrisen har rammet deler av Israels befolkning hardt – langt hardere enn de fleste av oss i Norden. Noen israelere klarer seg uten problemer, mens andre er meget hardt rammet.

I begynnelsen av november offentliggjorde Statistisk sentralbyrå i Israel nye tall for arbeidsledigheten. I oktober, da Israel for andre gang var nedstengt, var denne på 22,7 prosent. Det tilsvarer 1.079.500 arbeidsledige.

Før koronakrisen startet i mars, var arbeidsledigheten i Israel lav. 832.600 av de arbeidsledige i oktober mistet jobben, eller er blitt permittert uten lønn, som en direkte følge av krisen. Det betyr at mange familier som normalt klarer seg ganske godt, nå har alvorlige problemer.

I Nord-Israel bor et eldre ektepar der mannen mistet jobben på grunn av koronakrisen. Han får støtte fra staten, men ikke nok til at de kan klare seg.

I Jerusalem bor et ungt par som giftet seg i høst. Han kan på grunn av krisen ikke finne arbeid. Hun er student, men har mistet mesteparten av en deltidsjobb som rengjører, som hun har hatt ved siden av studiene. Nå kan de ikke betale studieavgiften hennes.

Mange tusen israelske familier har det slik akkurat nå, men hvorfor skrive om dette i en norsk avis?

Fordi de vedrører oss kristne. Paulus lærte de første ikke-jødiske kristne at de skulle hjelpe de fattige blant jødene i Jerusalem. Og det var ikke bare en teori. Paulus sto bak en stor innsamling av gaver, som han tok med seg til Jerusalem på sin siste reise hjem til byen.

Han forklarer selv tanken bak innsamlingen på denne måten: De ikke-jødiske kristne skylder å hjelpe de fattige jøder i Jerusalem med materielle gaver. Hvorfor i all verden det? Fordi de hedningekristne har fått del i Israels åndelige gaver (Rom 15,26-27).

Gud har brukt Israels folk til å gjøre oss kristne åndelig rike. Vi har fått Bibelen fra dem. Vi har fått Jesus Messias fra dem. Så skylder vi også å hjelpe dem når de er i materiell nød.

Derfor er israelske familiers økonomiske nød i disse koronatider en sak for oss kristne i Norge og Danmark!

meninger,debatt,ole andersen,dansk ordet og israel,ordet og israel,israel,bibelen