SEND INN INNLEGG
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
meninger
Et helt nytt liv
Del
Mange iranere som kommer til tro på Jesus, lærer ham å kjenne nettopp gjennom kristne TV-program

– Jeg var i flere år avhengig av både alkohol og narkotika. Takket være et godt behandlingsopplegg klarte jeg til slutt å kutte ut begge deler, og jeg fikk et godt liv. Til min store overraskelse viste det seg at de gode prinsippene som brukes i behandlingen er hentet fra Bibelen, og jeg bestemte meg for å finne ut mer om Bibelen og den kristne tro. Det siste året har jeg regelmessig fulgt med på TV-programmene deres, og disse har vært til stor glede og inspirasjon for meg.

Det er Masoud, en 54 år gammel trebarnsfar i Iran, som forteller dette. Masoud levde et miserabelt liv i rusavhengighet, men i dag er han et nytt menneske. Det gamle er forbi, og alt er blitt nytt. En av medarbeiderne til Noreas TV-partner i Midtøsten forteller:

– Vi har nylig vært i kontakt med Masoud, og jeg kan bekrefte at han er blitt en sann Jesu etterfølger. Vi har undervist ham om synd og nåde, og om at alle som tar imot Jesus får sine synder tilgitt. Masoud har bekjent sine synder og invitert Jesus inn i hjertet som sin frelser og herre, og han er blitt Guds barn.

– Jeg har jeg fått lære Jesus å kjenne gjennom TV-programmene deres, sier Masoud, og jeg har fått fred i hjertet. Jeg skulle så gjerne hatt en kirke å tilhøre, fortsetter han, og noen gode kristne venner. Men slik situasjonen i landet mitt er for tiden, kan jeg dessverre ikke det. Hvis jeg oppsøker andre kristne, vil jeg straks stå i fare for å bli arrestert av politiet. Men drømmen om en gang å kunne bli en del av et levende kristent fellesskap lever i hjertet mitt. I mellomtiden gleder jeg meg over de dyrebare kristne TV-programmene. Gjennom dem får jeg erfare samfunn med andre kristne, og jeg lærer stadig mer om Bibelen og den kristne tro.

De satellittsendte TV-programmene på farsi (persisk) er på lufta døgnet rundt, og flere millioner mennesker ser ukentlig på disse sendingene.

De fleste som ser programmene bor i Iran, men det kommer også en del tilbakemeldinger fra seere i Tadsjikistan og Afghanistan.

Mange innbyggere i disse landene snakker språk som er nært beslektet med farsi, og de kan dermed uten problem følge med på programmene.

Mange iranere som kommer til tro på Jesus, lærer ham å kjenne nettopp gjennom kristne TV-program. Iran er stengt for tradisjonell misjon, men satellittsendt TV kan ikke sensureres.

Når døren til landet er stengt, flyr vi inn gjennom vinduet. Det gode budskapet bringes inn i landet på usynlige vinger. De som tar imot budskapet får et helt nytt liv, og løfte om evig liv sammen med Jesus.

per birkeli,norea mediemisjon,meninger,debatt,bibelen,misjon,iran,midtøsten,kristentro,tro