SEND INN INNLEGG
ENSOMHET: Mange eldre i Norge
...
ENSOMHET: Mange eldre i Norge har som følge av koronapandemien og restriktive smitteverntiltak opplevd å bli mer alene og mer isolert både hjemme og på institusjon, skriver Torill Selsvoll Nyborg. Foto: Frank May / NTB
meninger
De eldre skal ikke isoleres
Del
Koronapandemien har ført til isolasjon og ensomhet for mange eldre. Slik kan det ikke fortsette.

Torsdag blir den internasjonale dagen for eldre markert over hele verden. Som følge av koronapandemien, er årets markering av eldredagen blitt knyttet til FNs bærekraftsmål nr. tre: God helse og livskvalitet.

FNs bærekraftsmål består av 17 ulike mål FN ønsker å oppnå innen 2030. Mål nummer tre er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, og den internasjonale dagen for eldre er en viktig dag å løfte dette på.

Vi vet at det i det løpet av det kommende tiåret vil blir langt flere eldre, både i Norge og i verden. Derfor lanserer FN i dag kampanjen «Tiåret for sunn aldring».

Målet for eldredagen og det kommende tiåret er blant annet å rette oppmerksomheten mot eldre menneskers behov når det kommer til helse, sunnhet og livskvalitet.

Koronapandemien har endret mye i samfunnet vårt, og mange eldre i Norge har som følge av koronapandemien og restriktive smitteverntiltak opplevd å bli mer alene og mer isolert både hjemme og på institusjon.

Når mennesker over 70 år ikke får lov til å møte barnebarn og familie, mister mange kontakt med omverdenen. Når smitteverntiltakene må opprettholdes over lang tid, oppleves konsekvensene av tiltakene for tunge å bære for den enkelte, og det er de eldre det i stor grad har gått utover.

Som medmennesker og som samfunn har vi i håndteringen av viruset begrenset oss for å ta hensyn til de som ikke vil tåle å bli smittet. Det viser at vi bryr oss om de eldre i dette landet, fordi eldre har vist seg å være særlig utsatt.

Likevel er isolasjon blitt et faktum for mange eldre på landets sykehjem. Pasientombudet har vært ute og advart mot at smittevernreglene har for store konsekvenser for de eldre, og nylig uttalte

Helsedirektoratet at mange kommuner har praktisert smittevernreglene for strengt. Besøk på sykehjem og andre institusjoner både kan og bør gjennomføres så lenge håndhygiene, avstand og de andre smittevernrådene etterfølges, uttalte Espen Nakstad i Helsedirektoratet forrige uke.

For KrF er eldre en hjertesak. De eldre skal ikke lide unødig av pandemien vi er inne i, og her har vi et felles ansvar. Nå vil KrF ta grep for å sikre at isolasjon ikke blir den nye normalen, og på vårt landsstyremøte forrige uke vedtok vi en resolusjon om at isolasjon ikke må bli den nye normalen for de eldre.

KrF vil at regjeringen intensiverer innsatsen mot isolasjon og ensomhet blant eldre, blant annet styrking av lavterskeltilbud og tilbud om meningsfulle aktiviteter tilpasset den enkelte.

KrF vil at alle sykehjem og omsorgssentre oppfordres til å utarbeide trygge besøkssoner for å sikre at alle beboerne kan få jevnlig besøk fra familie, sosialt nettverk eller frivillige. Dette er utrolig viktig og en god investering i omsorg og helse for eldre.

Vi vil også legge enda bedre til rette for at frivillige og ideelle organisasjoner kan imøtekomme behov hos hjemmeboende eldre med lite nettverk. Eksempler på lokale initiativ er handlehjelp, avlastningstilbud og sosiale besøk.

Så lenge smittevernreglene med avstand og håndvask ivaretas, er det ingen grunn til at slike aktiviteter skal unngås, sier helsemyndighetene. Det må vi nå ta til oss.

Eldredagen er en fin dag å løfte fanen for de eldre høyt. Men den må holdes oppe også alle andre dager i løpet av året. At så mange eldre nå gir beskjed om at de har blitt isolert, må vi ta på alvor. Slik kan det ikke fortsette.

Vi trenger alle fellesskap og sosial kontakt. Vi trenger familien og nettverket vårt.

Det gir trygghet, god helse og det gir livet mening. Fremover må vi prioritere tiltak som hindrer at ensomhet blant eldre blir en ny pandemi.

eldreomsorg,alderdom,eldre,torill selsvold nyborg,fn,livskvalitet,meninger,debatt