SEND INN INNLEGG
FAMILIE: Målet må være at fles
...
FAMILIE: Målet må være at flest mulig barn kan vokse opp i egen familie fordi foreldrene er de viktigste omsorgspersonene i barnets liv, skriver KrFs familiepolitiske talsperson. Foto: Adobe Stock
meninger
Barna våre trenger det aller beste barnevernet
Del
Om vi skal lykkes med å gi barn og familier i sårbare og utsatte situasjoner hjelpen de trenger må vi ha treffsikre hjelpetiltak – og gi rett hjelp til riktig tid.

Mange familier har fått en vanskeligere hverdag i kjølvannet av korona-situasjonen og vi har ikke kommet ut på andre siden ennå. Det kommer til å ta tid før «alt blir bra igjen».

KrF er svært bekymret for familiene som allerede var sårbare og skjøre før korona – disse har stor sjanse for å kollapse når de blir utsatt for en enda en påkjenning.

Samtidig er vi også redd for at mange familier som har fungert godt frem til nå har blitt utsatt for et vendepunkt som potensielt sett kan få store konsekvenser.

Vendepunktet kan for eksempel være at en av familiens omsorgspersoner har blitt hardt rammet og kanskje ikke lever lengre som følge av viruset – eller at familiens hovedforsørger mister jobben. Slik kan familier som i utgangspunktet er robuste komme i krise.

KrF er opptatt av å hjelpe disse familiene slik de kommer seg på beina igjen – gjerne i enda bedre stand enn før korona-viruset traff oss.

For å lykkes med dette trenger vi alle de gode menneskene og dyktige fagpersonene som jobber tett på barna rundt om i kommunene. I barnevernet, på skolen og i barnehagen. Disse gjør en fantastisk jobb.

Samtidig er de barnevernsansatte bare så gode som systemet de jobber i. Og her har vi politikere en viktig jobb, nemlig å sørge for at dette systemet er best mulig tilrettelagt for at familier skal holde sammen – og at barn i sårbare og utsatte situasjoner skal få rett hjelp til riktig tid.

Derfor er det bra at vi har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med hånden på rattet i barnevernet.

Han fokuserte i sin redegjørelse på Stortinget sist forrige uke på å styrke forebyggende hjelpetiltak og gjøre dem mer treffsikre slik at utfordringene som familiene opplever tas tak i på et tidlig stadium - og før omsorgsovertakelse blir et faktum.

Målet må være at flest mulig barn kan vokse opp i egen familie fordi foreldrene er de viktigste omsorgspersonene i barnets liv.

Tidlig innsats og forebygging er også et hovedpunkt i den nye barnevernsloven – som har som formål og gi barn økt rettsikkerhet. Nettverket og ressursene barnet og familien har rundt seg skal være et bærende prinsipp i loven.

Det er viktig både for å kunne sette inn tiltak som er godt tilpasset det enkelte barn og familiers behov, samt ivareta viktige relasjoner for barnet dersom det er behov for tiltak utenfor hjemmet.

Ropstad har store ambisjoner for å løfte omsorgskvaliteten i barnevernet. Og det trenger vi. Barn i sårbare og utsatte situasjoner trenger det aller beste barnevernet – ikke minst fordi korona-situasjonen har avdekt hvor viktig familien er på godt og vondt.

barnevern,barn,barnevernet,jorunn lossius,jorunn gleditsch lossius,krf,foreldre,kristelig folkeparti,meninger,debatt