SEND INN INNLEGG
FEIRINGSKLARE: Synspunkt-forfa
...
FEIRINGSKLARE: Synspunkt-forfatter Espen Andreas Hasle (nummer fem fra venstre) er medlem av 17. mai-komiteen i Oslo. Her er ­komiteen fotografert på Karl Johan. Foto: Oslo kommune/Sturlason
meninger
La oss hylle byråkratene 17. mai
Del
Mer enn noen gang er et velfungerende ­byråkrati en helt avgjørende forutsetning for at vi også i år kan feire 17. mai i fred og glede.

Vi nærmer oss 17. mai, og som medlem av 17. mai-komiteen i Oslo gleder jeg meg til dagen, selv om det utrolig trist at vi ikke kan gjennomføre det tradisjonelle barnetoget.

Likevel vil det både i forbindelse med bekransninger og på mange skoler rundt i byen bli holdt 17. mai-taler, som kanskje vil nå lenger ut enn vanlig gjennom digitale plattformer.

I 2019 ble jeg politiker på ­heltid, og har derfor fått litt mer enn gjennomsnittet mulighet til å tenke gjennom hvordan det offentlige Norge styres. Tankene mine har flere ganger gått tilbake noe en lærer jeg hadde i ledelsesfag en gang sa. Han holdt et glødende innlegg for byråkratiet!

Nå som det kun er noen dager igjen til 17. mai tenkte jeg: Det har jeg aldri hørt noen holde en 17. mai-tale om. Så her kommer årets tips til alle 17. mai-talere, det er bare å låne!

Kjære byråkrater! Gratulerer med dagen!

I dag er vi samlet for å feire grunnloven vår. Vi tenker da ofte på Eidsvollsmennene, videreført i dag i Stortinget, vår lovgivende forsamling. Men jeg vil i dag hedre en annen videreføring av Eidsvollsforsamlingen. Byråkratene!

For også på Eidsvoll var det noen som tilrettela dagsorden, skrev referat og sørget for at relevante innvendinger ble tatt med. Kort sagt: Drev byråkrati. Så derfor, et spesielt gratulerer med dagen også til dere!

Byråkratiet har fått et litt dårlig rykte. Det blir ofte sett på som et politisk mål å ha mindre av det, og politikere kan si setninger som at «dette er for viktig til å overlates til byråkratene».

Noe av dette er rett. Et byråkrati som ikke fungerer, kan åpenbart ta motet fra noen og enhver. Kafkaprosesser og kamp mot vindmøller har blitt glitrende beskrevet i litteraturen.

Men hva er alternativet? Ikke noe byråkrati? Nei, slett ikke.

Mer enn noen gang er et velfungerende byråkrati en helt avgjørende forutsetning for at vi også i år kan feire 17. mai i fred og glede. (Her pleier vi å si «frihet» også, men den er dessverre litt begrenset i år.) Jeg vil derfor benytte nasjonaldagen til å rope hurra for et godt byråkrati!

Et godt samfunn er avhengig av høy grad av tillit mellom borgerne. Når vi stoler på at folk rundt oss og institusjonene i samfunnet vil oss vel er det godt. En viktig verdi som bygger opp under denne tilliten er åpenhet. Møter i bystyrer, Storting og bydelsutvalg er åpne i Norge.

Men også saksforberedelsene, utredninger, kommunikasjon mellom etater og byråd er tilgjengelig. Det hadde ikke vært mulig uten et godt utbygd byråkrati. Det bygger tillit. Tillit til at vi alle jobber for det felles beste.

Byråkratiet bidrar også til å avdekke feil og bedrag. Hvis folk veit at han som prøver å unndra penger, snyter på skatten eller gir den ledige stillingen til svogeren sin blir avslørt, da bygges tryggheten i samfunnet.

Både som kunde og gjennom egne virksomheter forvaltes det store beløp i det offentlige Norge hvert år. Byråkratiet legger til rette for at folket, enten det er som den enkelte borger, opposisjonspolitikere eller pressen, når som helst kan se makta i kortene.

Det har en disiplinerende side at man kan og vil bli avslørt. Men det har også vist seg som helt avgjørende for å få avslørt misligheter.

Mange ganger avslører byråkratiets egne kontrollrutiner feil og svikt, andre ganger skjer det gjennom et eksternt blikk. Begge deler er av det gode for oss alle.

En tredje ting byråkratiet bidrar til er et godt faktagrunnlag. I vår verden stemples ting som «fake news» når man ikke liker det. Politikere og ledere er sjelden bedre enn beslutningsgrunnlaget de har å bygge på.

«Statens prosjektmodell» høres kanskje ikke så spennende ut. Men det er byråkrati på sitt beste.

Det stilles krav til to runder med kvalitetssikring på store prosjekter i stat og kommune. Det gir en trygget på at vi bruker fellesskapets midler så effektivt som mulig og velger de beste løsningene.

Mange ganger må ulike hensyn veies opp mot hverandre. De valgene må politikerne ta. Men et godt byråkrati gir et beslutningsgrunnlag som er så godt belyst som mulig. Det er et viktig samfunnsbidrag.

Derfor – kjære alle sammen, og særlig, kjære byråkrater: Løft ditt hode høyt! Gratulerer med dagen!

17. mai,nasjonaldagen,krf,espen andreas hasle,oslo krf,kristelig folkeparti,byråkrati,politiker,politikk,korona,koronaviruset