SEND INN INNLEGG
Bildet er fra en på basar på F
...
Bildet er fra en på basar på Frøyland Forsamlingshus i Rogaland. Foto: Eivind Gjerde
meninger
Koronaviruset og misjonsorganisasjonenes økonomi
Del
De som særlig blir rammet av krisen økonomisk, er misjonsorganisasjonene som må avlyse inntektsbringende arrangementer.

Gjennom daglige nyhetssendinger og pressekonferanser blir vi minnet om hvor alvorlig situasjonen er både i Norge og mange andre land i verden. Bedrifter må stenge foreløpig, mange mennesker blir satt i karantene og andre blir permittert.

Mange vil nok oppleve en trangere personlig økonomi fordi det er naivt å tro at staten kan gi full økonomisk kompensasjon til dem som ikke lenger er i arbeid, hvis unntakssituasjonen blir langvarig.

Andre av oss vil spare store utgifter på grunn av alle arrangementene som nå blir satt på vent.

Når møter, basarer, årsmøter, misjonsstevner og kanskje også sommerens landsomfattende stevner og generalforsamlinger blir avlyst, sparer dette oss for reiseutgifter, kollekter og offer og kanskje dyre hotellopphold.

Dette gjelder i særlig grad pensjonister, men også en del vanlige lønnsmottagere. De som særlig blir rammet av krisen økonomisk, er misjonsorganisasjonene som må avlyse inntektsbringende arrangementer.

De blir faktisk rammet på dobbelt vis. For det første får de mindre kollekter, offer og basarpenger. For det andre blir de rammet av en norsk krone i fritt fall, mens de har forpliktelser i forhold til kirker og samarbeidspartnere i den fattige delen av verden.

Dette viser selvsagt hvor viktig det er med en personlig givertjeneste til den eller de organisasjonene våre hjerter brenner for.

Det er imidlertid noe vi alle kan gjøre. For hvert arrangement som vi hadde tenkt å være med på, kan vi lage et overslag av hva vi ville brukt på reise, opphold og kollekt og sende tilsvarende beløp til vedkommende organisasjon når det avlyste arrangementet skulle vært avholdt.

Da vil denne misjonsorganisasjonen faktisk få inn mer penger enn om arrangementet fikk gå sin gang.

En slik ekstra innsats vil nok allikevel ikke gi full kompensasjon for tapte inntekter. Gjenbruksbutikkene som er blitt en svært viktig inntektskilde, er allerede lukket midlertidig.

Men vi kan gjøre en innsats, slik at vi som sparer penger på koronakrisen, bidrar til at vår del av evangelisk og humanitær innsats i verden ikke stopper opp.

meninger,tor dag kjosavik,koronaviruset,koronavirus,misjon,misjonsorganisasjoner