SEND INN INNLEGG
PERMISJON: Vi ønsker å strekke
...
PERMISJON: Vi ønsker å strekke oss så langt vi kan for å sikre familier valgfrihet. Det er også grunnen til at vi var det eneste partiet på Stortinget som stemte imot dagens tredeling av foreldrepermisjon, skriver Jorunn G. Lossius. Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix
meninger
Å være for en fedrekvote er ikke å være mot valgfrihet
Del
KrF vil aldri bruke familiene til å oppnå ulike politiske mål, samme hvor prisverdige de måtte være.

Dagens leder tirsdag 02.03 flagger fedrekvoten som misforstått likestilling , at det tilsynelatende er umulig å forstå hvorfor KrF i akkurat denne saken skroter sitt beste og viktigste familiepolitiske prinsipp.

Jeg mener Dagen tar feil. Å være for en fedrekvote er ikke å være mot familiens valgfrihet, i praksis snarere tvert imot.

Helt sentralt i det å bygge sterke familier står valgfriheten. Erkjennelsen av at familier er forskjellige, at foreldre kjenner sine barn og omstendigheter best. De vet hva som skal til for å få deres hverdag til å gå i hop på en god måte.

Som mor kan jeg ikke få sagt nok at jakten på den gode hverdagen sammen med den gjengen som du er aller mest glad i, lysglimt av gode øyeblikk, samtaler og klemmer trumfer alt.

Så er det vår oppgave som politikere å sørge for de tiltakene og løsningene som sikrer familiene den valgfriheten og fleksibiliteten de trenger. Vi ønsker å strekke oss så langt vi kan for å sikre familier valgfrihet. Det er også grunnen til at vi var det eneste partiet på Stortinget som stemte imot dagens tredeling av foreldrepermisjon.

Vi vet at mange foreldre, statistisk sett flest fedre, synes det er vanskelig å ta ut mer enn sin kvote. Dette handler på ingen måte om å klandre fedre for ikke å ville bidra, tvert imot.

Jeg skulle ønske vi var der at arbeidsgivere oppfattet det som like naturlig at far tok ut lang permisjon som det er at mor gjør. For mange fedre har det vært krevende å kjempe sin egen kamp for flere permisjonsuker enn det minimumet de har krav på.

Vi vet at mange arbeidsgivere møter fedre med en forventning om å ta ut så lite permisjon som mulig og vi er derfor bekymret for hva som ville skje hvis vi fjernet all rett for far.

Man hører fortsatt historier om arbeidsgivere som presser fedre til å gå tidligst mulig tilbake i jobb. Skal vi ha full valgfrihet for familiene må vi sørge for at arbeidslivet reelt gir familier mulighet til å fordele seg imellom. Vi tror ikke arbeidslivet er der ennå.

Det er ikke valgfrihet for familien dersom mor er den eneste som egentlig har mulighet til å ta ut permisjon. Derfor synes vi det er positivt at noen uker forbeholdes far, på samme måte som deler av permisjonen er forbeholdt mor.

Når det er sagt, så er vi svært lydhøre overfor småbarnsforeldrene når så mange av dem nå er tydelige på at dagens tredelte permisjon ikke fungerer. Da fedrekvoten i 2018 ble økt på bekostning av den valgfrie delen traff man tydelig et smertepunkt hos småbarnsforeldrene.

Denne fordelingen, samt svært rigide regler for overføring av permisjon foreldre imellom, har skapt en situasjon der vi ser at stadig flere mødre ser seg nødt til å ta ut ulønnet permisjon. Dette er signaler vi tar på alvor, og det er også signaler vi håper alle de andre partiene som stemte for dagens tredeling av permisjonen noterer seg at heller ikke tjener deres likestillingspolitiske mål.

KrF vil aldri bruke familiene til å oppnå ulike politiske mål, samme hvor prisverdige de måtte være. For oss er familien et mål i seg selv. Derfor har vi programfestet å gjøre hverdagen for familiene enklere ved over tid å utvide foreldrepengeperioden og gjøre den mer fleksibel, slik at uttak av den økte permisjonstiden kan fordeles utover et lengre tidsrom enn i dag.

KrF ønsker 10 uker forbeholdt mor, 10 uker forbeholdt far og resterende uker til fordeling etter foreldrenes eget ønske. I tillegg bør det bli enklere å overføre permisjon foreldre imellom når det av ulike årsaker er nødvendig.

Barn er forskjellige og familier er forskjellige, men felles for alle barn mener vi er at de har behov for nær tilknytning til begge foreldrene. Det er viktig både for barn og foreldre å erfare at begge foreldrene kan ha hovedomsorgen i det daglige. Involverte fedre er et mål som vil komme barna til gode, og fedrene må reelt sett få mulighet til å bidra i permisjonstiden.

Derfor er KrF positive til en fedrekvote, men denne skulle aldri ha blitt økt på bekostning av den valgfrie delen, slik som skjedde da dagens tredelte permisjonsordning bli innført. Det stemte KrF imot, nettopp fordi vi ønsker å sikre familiene valgfrihet.

I et ideelt samfunn ville vi ikke trengt kvoter hverken til mor eller far, og på sikt håper vi å komme dit. Men enn så lenge har fedrekvoten en beviselig god verdi - og den er med og sikrer familiene reell valgfrihet.

jorunn gleditsch lossius,krf,fedrekvote,pappaperm,pappapermisjon,foreldre,barn