SEND INN INNLEGG
ANSVAR: Flyktningleire og slum
...
ANSVAR: Flyktningleire og slumområder er spesielt utsatt for å bli hardt rammet av koronaviruset. I verste fall kan pandemien bremse den økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land, skriver Dagfinn Høybråten. Bildet er hentet fra Kibera-slummen i Nairobi, Afrika. Foto: Nikolay N. Antonov, Adobe Stock
meninger
Dette er en global dugnad
Del
Verden står overfor en ­pandemi, som rammer oss alle. Skal vi unngå spredning, må alle ta ansvar.

Koronaviruset kan få katastrofale konsekvenser for land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer. Rent vann og god hygiene er livsviktige i denne ekstreme situasjonen.

Både for å forebygge videre spredning, men også for å hjelpe de som allerede er rammet. Vi i Kirkens Nødhjelp er spesielt bekymret for områder med dårlig tilgang til rent vann og dårlige sanitære forhold, for eksempel flyktningleire og slumområder.

Vi har alle et ansvar for å begrense spredningen av COVID-19 i de mest sårbare landene. Kirkens Nødhjelp er svært bekymret for spredningen som allerede skjer i stadig nye land, også land med svake helsesystemer og svært dårlige sanitære forhold.

Pandemien kan i verste fall bremse den økonomiske og sosiale utviklingen i mange fattige land. Det vil ha alvorlige konsekvenser for menneskene som blir rammet.

Vi ser at koronaviruset sprer seg til stadig større områder. Dette skjer nå i fastetiden, én tid der vi utfordres til å reflektere over oss selv, våre valg og over den verden vi lever i.

Her er det mye inspirasjon i profeten Jesajas ord om fasten: «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne» (Jes 58,5–7).

Jesaja snakker her om en utadvendt, aktiv faste. Slik blir også fasten en tid for å kjempe for rettferdighet og for å ta vare på vår neste. Mange norske menigheter velger hvert år å la nettopp dette komme til uttrykk gjennom Kirkens Nødhjelps årlige fasteaksjon.

Det gjør meg stolt å oppleve den grenseløse nestekjærligheten norske menigheter viser gjennom sitt engasjement for Faste­aksjonen og Kirkens Nødhjelp. Dette engasjementet er spesielt viktig akkurat nå.

I fjor samlet Fasteaksjonen inn 32 millioner kroner, et beløp som gir 160.000 mennesker tilgang til rent vann. Mellom 29.–31. mars skulle 40.000 bøssebærere ha gått dør til dør for å samle inn penger for å gi sårbare mennesker tilgang til rent vann og god hygiene.

I år er aksjonen endret. For å hindre spredning av koronaviruset også her hjemme i Norge, vil årets Fasteaksjon bli gjennomført digitalt.

Kirkens Nødhjelp er til stede i 30 av de mest sårbare landene i verden. Vi er allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i våre vann- og hygieneprosjekter i flere av de landene vi er til stede i.

I den krevende situasjon verden står overfor, må vi stå sammen og hjelpe hverandre. Dette er en global dugnad, og vi har alle et ansvar for å unngå smitte blant de mest sårbare.

dagfinn høybråten,kirkens nødhjelp,pandemi,epidemi,korona,koronaviruset,koronavirus