SEND INN INNLEGG
DEBATT: «Hvis muslimer søker o
...
DEBATT: «Hvis muslimer søker om å få et bønnerom på sin arbeidsplass, får de «selvfølgelig det; alt annet er forskjellsbehandling. Men når et kristent skolelag inviterer til andakt i et rom de har fått låne på skolen, da er det utilbørlig kristen forkynnelse!», skriver artikkelforfatterne. Bildet viser bollene Rune Lye kjøpte inn til de ansatte i Sirdal kommune, som en reaksjon på bolleforbudet elevene ved Tonstad skole fikk. Foto: Tonstad bakeri.
diskriminering
Er det intolerant å drive kristen forkynnelse?
Del
Hvis muslimer søker om å få et bønnerom på sin arbeidsplass, får de «selvfølgelig det; alt annet er forskjellsbehandling. Men når et kristent skolelag inviterer til andakt i et rom de har fått låne på skolen, da er det utilbørlig kristen forkynnelse.

Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. Noe som innebærer at vi bør ta religionsfrihet på alvor og tiltale mennesker med andre religioner å drive religionsutøvelse og etablere religiøse fellesskap. Det må være tillatt.

Men det virker nå som at dette går ut over kristendommen og de kristne fellesskap i vårt land. For mange er det ikke «god takt og tone» å drive kristen forkynnelse/virksomhet.

Hvis muslimer søker om å få et bønnerom på sin arbeidsplass, får de «selvfølgelig det; alt annet er forskjellsbehandling. Men når et kristent skolelag inviterer til andakt i et rom de har fått låne på skolen, da er det utilbørlig kristen forkynnelse!

Etter vårt syn er dette diskriminering av de kristne. Det at en eneste av foreldrene klager på dette, bør ikke gå ut over det store flertall som synes dette er fint. Det er jo tross alt frivillig å møte opp på en skoleandakt!

Vi må ikke komme dit hen at kristendommen skal svartmales og henges ut som utilbørlig forkynnelse. Og de meget få som klager på dette, får medhold i toleransens navn.

Man kan veldig godt tåle muslimsk forkynnelse og religionsutøvelse, virker det som. Men de som driver kristent, er «intolerante». Hva blir det neste? Trendsetterne i det norske samfunn er blitt så «tolerante», at kristendommen stemples som «intolerant».

Til alle tider har Den norske kirke hatt sitt trosgrunnlag i Bibelen. Men i dag blir stadig flere avsnitt/bibelord omtolket og bortforklart i pakt med nåtidens verdisyn. Og vi ser at tilslutning av nye strømninger i samfunnet, som er i strid med Bibelens ord, stadig mer styrer tankegangen.

Bibelen forkynner stort frafall fra sannheten i endetiden. Vi ser at dette oppfylles for våre øyne. Dnk beveger seg lenger bort fra Bibelens ord; noe en også kan se i andre kristne forsamlinger. Endetidstegnene er blitt mye tydeligere.

religionsfrihet,forkynnelse,flerkulturell,debatt,kristendom,muslimer