SEND INN INNLEGG
UMISTELIG: GT inneholder umist
...
UMISTELIG: GT inneholder umistelig lærdom om både Gud og menneskers liv med ham, skriver Dagen på lederplass. Bildet viser toraruller som er utstilt i Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix
LEDER
Bra å være gammeltestamentlig
Del
Det gamle testamentes verdi og betydning er både undervurdert og misforstått i mange kristne miljøer.

Tekstlesing fra Det gamle testamente bør droppes under gudstjenester i Den norske kirke. Det hevdet kirkemøtedelegat Rolf Reikvam fra Åpen Folkekirke under kirkemøtet i forrige uke. Begrunnelsen til den tidligere stortingsrepresentanten for SV er at Gud i GT framstilt som «straffende, dømmende og hevngjerrig», melder Vårt Land.

Synspunktet ble ikke tatt opp til seriøs behandling. Heldigvis er det ikke grunn til å tro at det kommer til å skje med det første heller. Likevel uttrykker det en holdning som er tidstypisk.

Dette er en utfordring som ikke bare angår Den norske kirke. Det gamle testamentes verdi og betydning er både undervurdert og misforstått i mange kristne miljøer.

Et testspørsmål for oss alle kan være når vi sist hørte en preken med utgangspunkt i en gammeltestamentlig tekst. Det er også verdt å tenke over i hvilken grad vi selv leser denne delen av Bibelen. En klassisk kristen tenkning om Det gamle testamente er nemlig ikke at denne delen er utdatert.

«Jeg er ikke kommet for å oppheve loven, men for å oppfylle loven», fremholdt Jesus. Han understreket at skriftene vitnet om ham.

Det nye testamente er skjult i det gamle, Det gamle testamente er åpenbart i det nye. Denne forståelsen av forholdet mellom Bibelens to hoveddeler føres gjerne tilbake til kirkefaderen Augustin (354-430). Denne svært sentrale teologen var forøvrig tema for forfatter Dagfinn Stærks lesverdige artikkel i serien «Kirkens røtter» som vi hadde på trykk i går.

Det gamle testamente var «Den bibelen Jesus leste», som den amerikanske forfatteren Philip Yancey har uttrykt det i en boktittel. Visst inneholder Det gamle testamente mange regler og forordninger som ikke lenger gjelder for kristne. Men dette handler ikke om at GT er dårlig eller forteller oss om en annen Gud enn ham vi møter i NT.

Det er ikke slik at Jesus viser oss en annen Gud enn ham som åpenbarte seg for Abraham og fulgte israelsfolket gjennom deres historie. Tvert imot er deres historie med Gud en forutsetning for vår historie med ham.

GT inneholder umistelig lærdom om både Gud og menneskers liv med ham. Det er ikke slik at Gud er ond i GT og blir god i NT. Tvert imot er Gud samtidig kjærlig og hellig i begge testamenter. Men i NT får vi møte den Messias som blir lovet i GT, Jesus Kristus.

Som samtidig sann Gud og sant menneske forsoner han Skaperen og skapningen. Han viser at GTs ofre og renselser bare var forbilder på den redningsplanen som Gud hadde satt i verk.

Uten GTs fortellinger om Guds handlinger gjennom historien, og den grunnleggende lærdommen om hvem Gud og mennesket er, river vi fundamentet under det vi leser om i NT. Vi blir ikke bare åndelig fattigere, vi gjør oss selv åndelig arveløse. En kirke som ikke forstår at frelsen ble forberedt og er forankret i Det gamle testamente, har mistet forståelsen av hvem den er og hva troen på Den treenige Gud dypest sett handler om.

I tillegg vil vi få et langt mindre tilfang av fortellinger om Gud og bilder av Gud. Derfor er det ingen grunn til å slutte seg til samtidens tanke om at det er negativt å være gammeltestamentlig. Rett forstått er det både godt og nødvendig.

bibelbruk,bibelen,den norske kirke,det gamle testamente,forkynnelse,frelse,teologi,åpen folkekirke,rolf reikvam,dagfinn stærk,augustin,abraham,israelitter